Știri

martie 11, 2015

Share:

Palatul Apollo va fi reabilitat de Primăria Oradea, pe cheltuiala proprietarilor

news-image

În ședința Consiliului Local de ieri, 10 martie, s-a aprobat realizarea de către Primăria Oradea a lucrărilor de intervenție la imobilul monument istoric – Palatul Apollo de pe strada Republicii nr. 12. Aceste lucrări se realizează în numele și pe cheltuiala deținătorilor din acest imobil.

Legea nr. 153/2011, modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, face referire la faptul că deținătorii de orice fel a clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, sunt obligați ca din proprie inițiativă să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural -arhitecturală a anvelopei clădirilor.

„Municipiul Oradea poate executa lucrări de intervenție, prin excepție de la prevederile art. 12 din Legea nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013, ca urmare a faptului că unii proprietari refuză executarea lucrărilor în condițiile și la termenele notificate și a faptului că imobilul este situat în arealul străzilor Mihai Eminescu, Republicii și Parcul Traian, unde în anul 2015 se pune în aplicare Programul Multianual pentru Palatele Stern și Moskovits Miksa și imobilul de la nr. 13 din str. Republicii”, a afirmat Adriana Lipoveanu – arhitect-şef și președinte al Comisiei de Coordonare a Programului de Reabilitare a Fațadelor.

Executarea de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție se face cu condiția constituirii dreptului de creanță (ipotecă) și a recuperării cheltuielilor de la deținătorii notificați, până la data recepției finale a lucrărilor de intervenție executate, 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor de intervenție, în conformitate cu actele normative în vigoare.

În aplicarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”, aprobat prin HCL nr. 649 din 2014, prin care Municipiul Oradea poate contribui la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, a fost selectat cu prioritate imobilul clasat ca monument istoric Palatul Apollo.

Palatul Apollo este monument istoric și are un regim de înălțime de S+P+3E+etaj 4 parțial, la parter fiind spații comerciale, iar la etaj spații de locuit. Tipul de proprietate este mixtă: 36 persoane fizice și 5 juridice.

Indicatorii tehnico economici ai lucrării sunt stabiliți prin HCL nr. 703/30.09.2014 și sunt în valoare de 2.537.255 lei fără TVA, valoare din care este constituit fondul de buget alocat cu această destinație la AIO – instituție abilitată să monitorizeze contractarea și executarea lucrărilor conform prevederilor legale.

„Este de semnalat faptul că, din 2012 și până în prezent au avut loc întâlniri cu proprietarii, prin care Comisia de Coordonare a semnalat importanța reabilitării imobilului monument istoric și a prezentat modul legal de cedare a spațiilor comune (podul) în schimbul realizării lucrărilor. Cu toate că a găsi un investitor cu potențial financiar pentru a suporta valoarea lucrărilor de reabilitare s-a dovedit a fi greu de realizat pentru proprietari prin asociația de proprietari, majoritatea celor care locuiesc în Palatul Apolllo au refuzat colaborarea cu municipiul Oradea pe Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție, care presupune facilități: 20% din valoarea facturilor decontate executantului lucrărilor sub formă de grant (finanțare nerambursabilă) și 80% din valoarea facturilor decontate executantului lucrărilor prin contribuție financiară rambursabilă (pe 5 ani cu începere de la data finalizării lucrărilor) acordată de Municipiul Oradea proprietarilor”, a completat Adriana Lipoveanu, Arhitect Șef și președinte al Comisiei de Coordonare a Programului de Reabilitare a Fațadelor.

> Detalii despre Programul de reabilitare a faţadelor clădirilor situate în Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut