Știri

aprilie 06, 2016

Share:

Primăria Oradea deschide concursul de proiecte pentru completarea Agendei evenimentelor de interes public pe anul 2016

news-image

Începând cu data de 07.04.2016, Primăria Municipiului Oradea lansează sesiunea de selecţie de proiecte, care vor beneficia în anul 2016 de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, în baza HCL 28/2016, în vederea completării Calendarului de evenimente de interes public al PMO pentru anul în curs.

Agenda evenimentelor de interes public va fi susţinută de proiecte organizate de ONG-uri sau alte structuri private, printr-un program de finanţare care va avea ca principal scop completarea şi crearea de noi evenimente, în legătură directă cu tematica, locaţia, perioada celor din Agenda evenimentelor de interes public din Municipiul Oradea în cursul anului 2016.

Acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea se va face în baza „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local”, pornind de la necesarul de evenimente publice specificat în anexa la prezentul anunţ.

Regulamentul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Oradea www.oradea.ro, la secţiunea „Informaţii de interes public – alte informatii de interes public – finanţări nerambursabile”.

Conform regulamentului, corelat cu HCL 218/31.03.2016, în anul 2016, din bugetul local al municipiului Oradea vor fi finanţate proiecte de interes public din oricare dintre domeniile tineret, protecția mediului, cultură, sport, învăţământ, euroregiune.

Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate prin bugetul local al municipiului Oradea pe anul 2016, conform Hotărârii Consiliului Local 28/2016, care poate fi consultată pe site-ul www.oradea.ro .

Orice persoană fizică sau juridică fară scop patrimonial (ONG-uri, instituţii publice) care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor evenimente de interes public local are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

Documentaţia de solicitare a finanţării va fi întocmită în limba română, conform „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local” şi se va depune într-un singur exemplar (original) precum şi în format electronic la Serviciul de Relaţii cu Publicul – Ghişeu Unic (în piramidă) al municipiului Oradea, la sediul Primăriei Oradea, situat în Piaţa Unirii nr. 1.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Oradea este 07.05.2016.

Atragem atenţia că solicitantul de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Proiectele depuse vor fi evaluate, conform criteriilor din regulament, de către Comisia de analiză şi monitorizare a manifestărilor şi evenimentelor de interes public, numită prin hotărâre a Consiliului Local Oradea.

Vor fi analizate numai propunerile de proiecte depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi întocmite în conformitate cu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea proiectului prevăzută în regulamentul anterior menţionat.

Informaţii suplimentare legate de procedura de selecţie de proiecte pot fi obţinute la sediul Primăriei, situat în Piaţa Unirii, nr.1, etaj I, camera 222 sau la telefon 0259/408813, persoană de contact – consilier Mihaela Dindelegan.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut