Știri

noiembrie 04, 2015

Share:

Procedura privind obținerea autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică

news-image

Autorizația pentru desfășurarea activității de alimentație publică se eliberează tuturor comercianților a căror activitate se desfășoară potrivit clasificării activităților din economia națională -CAEN, în clasa 5610 – restaurant (corespondent CAEN 5530) și 5630 – bar (corespondent CAEN 5540) pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea.

Autorizația pentru desfășurarea activității de alimentație publică se eliberează pentru fiecare structură de vânzare (punct de lucru).

Modificările la autorizația privind desfășurarea activitaților de alimentație publică pentru unitățile de tip restaurant 5610 – restaurant (corespondent CAEN 5530) si 5630 – bar (corespondent CAEN 5540) referitoare la datele de identificare ale firmei (denumire, adresă sediu, modificare suprafață de servire ) vor fi operate în mod gratuit.

În situația în care apar modificări referitoare la forma de organizare, comerciantul va solicita eliberarea unei noi autorizații.

Autorizația pentru desfășurarea activității de alimentație publică se eliberează la cererea persoanei interesate.

La cererea de eliberare a autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică se vor anexa:

§ cerificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

§ dovada titlului asupra imobilului și suprafața acestuia/contract vânzare cumpărare, contract de comodat, contract de închieriere, după caz.

§ Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru declararea punctului de lucru și a obiectului de activitate

§ declarație pentru tipul unității de alimentație publică și suprafața de servire

§ schița / releveu spațiu, contract încheiat cu operatorii licențiați în servicii de salubrizare și dezinsecţie

§ dovada plății

§ dosar plic

§ carte de identitate administrator

§ orarul de funcționare.

În cazul în care se solicită orar de funcționare după ora 22:00, se va prezenta Poliției Locale acordul tuturor vecinilor direct afectați în plan orizontal și plan vertical.

Cererea de eliberare se depune împreună cu documentele mai sus menționate și se va înregistra la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Autorizația pentru desfășurarea activității de alimentație publică se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare.

Cererea de eliberare a autorizației se va comunica cu Poliția Locală în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor urbanistice și în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor privind ordinea și liniștea publică. În urma verificărilor, Poliția Locală va emite aviz favorabil/nefavorabil în funcție de constatările efectuate. Avizul acordat de către Poliția Locală se va comunica Serviciului Impunere Persoane Juridice. În cazul în care avizul emis de Poliția Locală este favorabil se va proceda la eliberarea autorizației de funcționare. În cazul în care avizul emis de Poliția Locală este nefavorabil, autorizația de funcționare nu se va elibera pâna la remedierea deficiențelor constatate și eliberarea unui aviz favorabil. În acest caz, serviciul de specialitate din cadrul Direcției Economice va comunica printr-o adresă scrisă contribuabilului faptul că nu i se poate emite autorizaţia de funcţionare.

Comerciantul deținător al unei autorizații de funcționare are următoarele obligații:

– să afișeze la loc vizibil o copie a autorizației de funcționare pentru fiecare punct

de lucru;

– să achite taxa de viză anuală până la data de 31 martie a anului curent ;

– vizele anuale sunt menționate pe Autorizația de funcționare (verso).

Autorizația de funcționare este netransmisibilă.

Stabilirea contravențiilor se constată de către agenți ai Poliției Locale. Suspendarea activității cât și anularea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția Primarului la propunerea organului constatator în condițiile O.G. nr. 99/2000 și a Legii nr. 61/1991.

Funcționarea fără a deține autorizație de desfășurare a activității de alimentație publică se sancționează cu amendă contravențională în cuantum de 2000 lei.

Menționăm că polițiștii locali din cadrul Compartimentului Control Comercial au propus, în ultima perioadă, suspendarea activității la 6 agenți economici. În urma propunerilor făcute de polițiștii locali, Primarul municipiului Oradea a emis Dispoziții de suspendare a activității agenților economici (la punctele de lucru/sediu social).

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut