Știri

martie 31, 2016

Share:

Se pregăteşte procedura de concesionare a serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare

news-image

Având în vedere faptul că în data de 18.12.2016 încetează contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune pentru prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare încheiat între Municipiul Oradea şi SC Compania Romprest Service SA, iar pentru demararea procedurii de licitaţie este necesară o perioadă de minim 90 de zile, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Oradea a propus, în şedinţa de consiliu de azi, Consiliului Local al Municipiului Oradea, delegarea prin concesiune a serviciului public de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

Conform propunerii, delegarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea se va face începând cu data de 19.12.2016 pentru o perioadă de 4 ani.

Delegarea gestiunii serviciului menţionate implică în Oradea cheltuieli minime din bugetul local, iar prestarea acestei activităţi de către o firmă de specialitate care deţine toate autorizaţiile şi licenţele necesare asigură respectarea principiilor pe care se organizează şi se desfăşoară serviciile publice de gospodărie comunală.

În perioada 2012-2016 activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Oradea s-au realizat prin concesiune, în baza contractului 261058, încheiat de către Municipiul Oradea cu S.C. Compania Romprest Service SA.

Valoarea totală a lucrărilor pentru perioada 18.12.2012-31.12.2015 a fost de 1.234.515 lei pentru prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Oradea, iar aceste lucrări cuprind:

a) dezinsecţie în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi spaţii deschise aferente asociaţiilor de proprietari pe o suprafaţă de 2.286.655 mp;

b) deratizare, în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi spaţii deschise aferente asociaţiilor de proprietari – 1.994.455 mp;

c) tratamente fitosanitare-combatere larvei miniere (Cameraria Ohridella) la arborii de castan (parcuri şi aliniamente stradale) pe o suprafaţă de 302.400 mp

Prin concesionarea serviciului de salubrizare pentru prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea vor fi create condiţiile pentru îmbunătăţirea continuă a serviciului.

Astfel, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii aprobată cu modificări şi completări prin Legea 337/2006 actualizată, delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea, se va face prin licitaţie publică.

Operatorul selectat va fi plătit de administraţia locală, pentru prestarea serviciului, urmând ca acest operator să poată să deţină exclusivitate pe teritoriul oraşului, iar beneficiarii, persoane fizice şi persoane juridice care deţin spaţii de orice fel, vor fi obligaţi să încheie contracte cu operatorul licenţiat şi să achite costurile prestaţiei la preţurile ofertate la concesionare şi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Pentru realizarea concesionării este nevoie de aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini de către Consiliul Local al Municipiului Oradea. După ce membrii consiliului aprobă caietul de sarcini şi studiul de oportunitate se va trece la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei deschise şi evaluarea ofertelor.

Termenul propus pentru încheierea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea, prin încheierea contractului cu concesionarul care va presta activitatea dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în Oradea, este de 8 luni, de la aprobarea de către Consilului local al Municipiului Oradea, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a delegării prin concesiune a serviciului.

Urmărește-ne pe Social Media:

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut