Trimite unui prieten

Biroul Dezvoltare Durabila

Exportă PDF - Biroul Dezvoltare Durabila Tipărește pagina - Biroul Dezvoltare Durabila Trimite unui prieten - Biroul Dezvoltare Durabila

 

 

Atribuţiile Biroul Dezvoltare Durabila:
Oferă suport tehnic, logistic şi ştiinţific în elaborarea de proiecte pe domeniile turismului, culturii şi regenerării urbane
Elaborează şi aplică proiecte în domeniul turismului, culturii şi regenerării urbane
Acorda consultanţă celor interesaţi de aplicarea de proiecte pe domeniile de interes
Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor structurale sau de coeziune atrase de către municipalitatea Oradea pe domeniile de interes
Asigură sprijinul necesar unei implementări şi absorbţii eficiente şi eficace a fondurilor structurale, de coeziune, transfrontaliere sau europene pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea viitoarelor aplicaţii de finanţare prin atragerea fondurilor europene
Colaborează cu alte instituţii locale şi naţionale în vederea promovării şi introducerii în circutitul turistic a monumentelor de istorie şi arhitectură, precum şi a celor naturale
Oferă informaţii şi colaborează cu instituţii de la nivel regional, naţional sau internaţional în vederea inserţiei valorilor patrimoniul antropic, cultural şi natural local în circuitul de valori regionale, naţionale şi internaţionale
Actualizează baza de date turistice şi o pune la dispoziţia Centrului de Informare Turistică (CIT)
Girează refuncţionalizarea şi revitalizarea CIT, asigură setul de informaţii necesare acestui organism
Contactează şi semnează parteneriate cu potenţiali interesaţi în domeniiile de interes
Asigură la cerere ghidaje în Muncipiul Oradea, precum şi setul de informaţii necesare unui turism civilizat şi responsabil
Participă activ la acţiunile de educative pe teme de patrimoniu şi cultură locală din şcolile orădene
Colaborează cu domeniile sinergetice ale turismului şi culturii în vederea atingerii intereselor comune
Girează, alături de alte instituţii locale, punerea în practică a strategiilor sectoriale pe domeniul turism, cultură şi regenare urbană
Elaborează materiale de promovare pe domeniile de interes şi asigură distrubuirea lor

Are rolul de a oferi consultanţă de specialitate, către departamentele interne şi instituţiile externe care sunt subordonate Consiliului Local şi care sunt interesate de intensificarea eforturilor de atragere de surse externe de finanţare pentru susţinerea programelor şi proiectelor proprii pe:

  • obiectivele de infrastructură - reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a energiei termice, energiei electrice, apă, canalizare, a reţelei informatice, a reţelei de transport în comun
  • obiective de patrimoniu - reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu deţinute de municipiul Oradea (în special a Cetăţii Oradea)
  • unităţi de învăţământ - reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor de învăţământ şi crearea unor Centre de Pregătire Profesională, etc.
  • unităţi de sănătate - reabilitarea, modernizarea, dotarea spitalelor aflate în subordinea Consiliului Local
  • centre sociale de zi
  • infrastructură de afaceri - crearea infrastructurii pentru înfiinţarea unor parcuri industriale, a unui incubator tehnologic de afaceri, a unui centru expoziţional, etc.
  • alte obiective de interes municipal: - reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice, a parcurilor, etc.


Componenţă:

 

NUME PRENUMEFUNCTIEADRESA MAILTELEFONINTERIOR
GULER OVIDIUSEF BIROUovidiu.guler@oradea.ro748795.28143
MAGHIAR IOANCONSILIERioan.maghiar@oradea.ro744112348211
TIGAN DANIELCONSILIERdaniel.tigan@oradea.ro740106408211

 

Contact:
0259/437-000, int. 269, 0259-435835
Etajul II, camera 232, 233

Fișiere - Biroul Dezvoltare Durabila

Nu există fișiere!