Trimite unui prieten

Direcţia Economică

Exportă PDF - Direcţia Economică Tipărește pagina - Direcţia Economică Trimite unui prieten - Direcţia Economică

Direcția Economică este formată din 8 (Birouri si Servicii) prin intermediul cărora asigură:
 

- stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi colectarea impozitelor  şi taxelor locale datorate bugetului local de către contribuabilii persoane juridice si persoane fizice;
- elaborarea  şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea;
- coordonarea din punct de vedere financiar-bugetar a insituţiilor subordonate şi a societătilor la care unitatea administrativ teritoriala este actionar/asociat;
- conducerea evidenţei patrimoniului public şi privat al Municipiului Oradea;
- conducerea evidenţei financiare şi contabile în vederea întocmirii tuturor raportărilor periodice specifice;
- conducerea evidenţei datoriei publice locale a Municipiului Oradea.


Direcţia Economica este condusă de un director executiv şi doi directori executivi adjuncţi, sub coordonarea unui viceprimar/administratorului public, conform dispoziţiei de delegare a atribuţiilor  emisă de Primarul municipiului Oradea.

 

DIRECTOR EXECUTIV:

Dl. Eduard Florea - 0259/437.000, interior 185, et. I, cam. 102, eflorea@oradea.ro


DIRECTORI EXECUTIVI ADJUNCȚI:


Buget-contabilitate: Dna. Simona Vlad - 0259/437.000, interior 117, et.I, cam 107, simona.vlad@oradea.ro

Fiscalitate: Dl. Sorin Iacob - 0259/437.000, interior 108, et.I, cam 107, sorin.iacob@oradea.ro

 

 

Pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Economică are urmatoarea structură organizatorică:

Fișiere - Direcţia Economică

Nu există fișiere!