Trimite unui prieten

Harta de zgomot a municipiului Oradea

Exportă PDF - Harta de zgomot a municipiului Oradea Tipărește pagina - Harta de zgomot a municipiului Oradea Trimite unui prieten - Harta de zgomot a municipiului Oradea

1. Consideraţii Generale

Poluarea sonoră factor de risc pentru sănătatea oamenilor.

Poluarea sonoră cauzează:

- disconfort,

- probleme de sănătate. Efectele asupra stării fizice si psihice includ:

 • hipertensiune arterială, un ritm cardiac mai înalt (si deci risc mai mare de boli cardio-vasculare),

 • creează stări de nelinişte,

 • dereglări psihice şi nivel mai mare de stres,

 • dereglări de somn, cu efecte asupra performanţelor, productivităţii şi comportamentului social al oamenilor,

 • probleme cognitive, de înţelegere şi concentrare pentru copii,

 • la nivele foarte înalte de zgomot, probleme auditive.

In conformitate cu obligaţiile legale prevăzute de H.G. nr. 321 / 2005 (republicată) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului, prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr.2002 / 49 / EC, administraţia publică locală are obligaţia evaluării şi gestionării zgomotului ambiental la care este supusă populaţia. In acest sens, autorităţile administraţiei publice locale elaborează harţile strategice de zgomot pentru aglomerările aflate în administrarea lor.

Hărţile strategice de zgomot prezinta situaţia anului calendaristic precedent.

Scop:

 • Câştiguri pe termen lung ale hartilor de zgomot:

  • Identificarea numărului de persoane expuse la niveluri inacceptabile de zgomot

 • Elaborare de strategie de zgomot fără mărirea nivelurilor acceptabile

 • Protecţia şi menţinerea zonelor liniştite

 • Hartile de zgomot pot să :

  • Ajute la o uşoară implementare a strategiei de combatere a zgomotului

 • Îmbunătaţească procesul de transport şi utilizarea teritoriului

 • Ajute la evaluarea impactului dezvoltărilor viitoare

 • Minimizeze impactul negativ al zgomotului noilor dezvoltări

 • Ajute la îmbunătăţirea credibilitaţii în protecţia mediului şi a reputaţiei naţionale şi internaţionale a localităţii -regiunii

 

2. Legislaţie aplicabilă

 

La realizarea cartării, elaborarea hărţilor strategice de zgomot, se respectă prevederile legislaţiei în vigoare respectiv:

 • HG 321/2005 republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;

 • ORDIN nr. 678-1344-915-1397 publicat în MO nr. 730/730 BIS din 25 august 2006, pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

 • ORDIN nr.152-558-1119-532/2008 din 13 februarie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006

 • ORDINUL nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot(include şi Monitorul Oficial al României, partea I, nr.864 bis, 2007);

- Directiva 2002/49 - HG 321/2005 - Obiectivele Principale

 

Hărţile de zgomot vor fi utilizate pentru:

 • Evaluarea numărului de persoane afectate de zgomot în întreg spaţiul UE.

 • Informarea şi consultarea publicului despre expunerea la zgomot, efectele sale, şi măsurile ce se pot lua pentru combatere.

 • Lansarea de teme locale prin solicitarea autorităţilor competente de a crea planuri de acţiune de reducere a zgomotului. Directivanu stabileşte limite şi nici măsurile ce trebuie luate prin planurile de acţiune, alegeri ce rămân la discreţia autorităţilor.

3. Autoritatea responsabilă

Primaria Municipiului Oradea este autoritatea responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului şi elaborarea harţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru aglomerarea aflată în administrarea sa, potrivit prevederilor Hotararii 674/2007 ce modifica HG 321/2005, art 4 alin.1.

 

4. Cartarea Zgomotului pentru Municipiul Oradea

 

Aglomerarea urbană supusă cartografierii cuprinde aglomerarea corespunzătoare municipiului Oradea având o suprafaţa administrativă de cca. 11.600ha, din care 7.716ha intravilan (conform PUG 2002) şi cca. 204.000 locuitori.

 

Cartarea Zgomotului presupune, conform definiţiei din Anexa 1 la HG 321/2005, prezentarea datelor privind situaţia existentă sau prognozată referitoare la zgomot în funcţie de un indicator de zgomot, care evidenţiază depăşirile valorilor limită în vigoare, numărul de persoane afectate sau numărul de locuinţe expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumită zonă.

 

Pentru aglomerarea urbană Oradea s-au cules date de intrare şi s-au elaborat hărţile de zgomot separat pentru următoarele surse de zgomot:

 • Traficul rutier;

Municipiul Oradea este accesibil prin drumurile naţionale DN1, DN76, DN79, DN 19 respectiv prin cele europene E60, E79, E671. În prezent există lucrări de amenajare a tronsoanelor autostrăzii Transilvania care va lega oraşe importante din centrul şi vestul României (Braşov, Făgăraş, Sighisoara, Târgu Mureş, Cluj Napoca şi Oradea) de capitalele Ungariei şi Austriei.

În datele primite de la Primăria Oradea s-a identificat un număr de 833 străzi cu un total de 396.475,49 m lungime, şi o suprafaţă totală de 2.575.589,31 m2

 • Căile ferate şi căile de rulare ale tramvaielor;

Tren

Oradea se afla pe ruta magistralei 300 Bucureşti Nord - Braşov - Sighişoara - Teiuş - Războieni - Cluj Napoca - Oradea cu o lungime de 647 km si reprezinta un nod feroviar important pentru partea de nord-vest a tarii facand legatura cu alte orase din cadrul tarii si cu cele aflate pe ruta spre Budapesta.

Municipiul Oradea dispune de patru gari:

- Gara Centrală (trafic intern şi internaţional de călători) prin magistrale: 300, 310, 314, 402. Din Gara Oradea în intervalul 02:30-22:53 pleacă un număr de 44 de trenuri de călători spre destinaţii naţionale şi internaţionale.

- Oradea Est - Velenţa (staţie de triaj şi transport călători-navetişti)

- Oradea Vest - Ioşia (staţie de triaj şi transport călători-navetişti)

- Episcopia Bihor - (punct de trecere a frontierei şi transport călători-navetişti)

 

Tramvai

Tramvaiele din Oradea parcurg 5 trasee cu o lungime de 37,14 km, însumând 157 de staţii. Reteaua de are o lungime de 19,21 km si cuprinde 6 linii de tramvaie. În perioada de vârf a fluxului de călători, tramvaiele circulă la fiecare 6 minute.

 • Aeroport - Trafic aerian

Aeroportul Oradea este situat în partea de sud a orasului, la aproximativ 3 km de şoseaua de centură a Oradei, pe drumul european EC671, respectiv E79, pe Calea Aradului nr. 80. Aeroportul este deschis traficului de pasageri în special pentru zona de nord-vest a ţării, dar având zboruri zilnice spre Bucureşti asigurate de compania Tarom, zboruri desfăşurate către destinaţii internaţionale în regim charter sau privat, sau zboruri pentru traficul de marfă. Totodată în interiorul aeroportului se află situat şi un aerodrom de pe care se execută zboruri de agrement sau cu caracter sportiv.

 • Zone industriale.

Au fost luate in considerare pentru realizarea hartilor de zgomot provenit de la activitatile industriale unitati IPPC care desfasoara activitati in conformitate cu anexa 1 la OUG nr. 152/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr 84/2006. Acestea sunt localizate in partea de vest a Municipiului Oradea intr-o arie delimitata de: sos Borsului la sud, str. Podului si str. Uzinelor la est, str. Matei Corvin si linia ferata Gara Centrala-Gara Ep. Bihorului la nord.

 

5. Indicatori

 

Indicatorii de zgomot utilizaţi la nivel naţional în vederea realizării cartării strategice de zgomot sunt L(zsn) şi L(noapte) la înălţimea de evaluare de 4m şi pentru intervale de valori de 5dB aşa cum sunt definite acestea în Anexa nr.7 la Hotărârea Guvernului 321/2005 republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant .

 

Hartile de zgomot pentru Aglomerarea urbana Oradea au fost realizate in conformitate cu legislatia in vigoare prin culegere de date de intrare despre sursele de zgmot anterior mentionate urmata de calcularea imisiei si realizarea hartilor de zgomot cu ajutorului unui program software specializat.

 

6. Executant

Datele de intrare si prelucrarea acestora s-a realizat de catre Primaria Municipiului Oradea prin contract de servicii cu firma Enviro Consult - 32391/28.02.2011 - avand ca obiect principal "Elaborarea harta de zgomot a Municipiului Oradea - cartarea, elaborarea hartilor strategice si a planurilor de actiune destinate gestionarii zgomotului si a efectelor acestuia".

 

7. Rezultatele hărţilor de zgomot - Numărul estimativ de persoane expuse zgomotului

 

Tabelele de mai jos arată numărul de persoane expuse zgomotului , tabelul 1 pentru indicatorii zi/seară/noapte, iar tabelul 2 pentru indicatorii noapte.

 

Coloanele colorate gri indică depăşirea valorilor limită.

Tabel 1

Aglomerarea Oradea

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lzsn (24h)

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

trafic rutier, drumuri

40139

24254

15309

3550

396

trafic feroviar, cale ferata

2166

449

62

10

0

trafic feroviar, tramvai

2052

522

57

0

0

Industrie

25

0

0

0

0

trafic aerian, aeroport

0

0

0

0

0

 

Tabel 2

Aglomerarea Oradea

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lnoapte (23:00 - 07:00)

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

trafic rutier, drumuri

40878

23422

15300

6787

1028

32

trafic feroviar, cale ferata

3480

1953

258

45

7

0

trafic feroviar, tramvai

2698

831

187

0

0

0

Industrie

372

0

0

0

0

0

trafic aerian, aeroport

0

0

0

0

0

0

 

8. Evaluarea rezultatelor obtinute in urma realizarii hartilor strategice de zgomot

 

Valori limită şi valori ţintă de atins pentru 2012.

In conformitate cu OM MMDD nr 152/13.02.2008 valorile maxim permise pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte sunt:

Tabel 3

Harta de zgomot privind traficul rutier in regim Lzsn

 

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul rutier se evidenţiază următoarele zone:

 • Str. Densuşianu

 • Calea Borsului

 • Str Podului

 • Matei Corvin

Harta de zgomot privind traficul rutier in regim Ln

 

Conform tabelului 2 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul rutier se evidentiaza urmatoarele zone:

 • Str. Densuşianu

 • Calea Borsului

 • Str Podului

 • Matei Corvin

 • Calea Aradului

 • Str. Ogorului

 • Calea Clujului

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de traficul rutier in regim Lzsn si Lnoapte

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca exista un numar de 3946 persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn respectiv 7847 persoane expuse la nivel de peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale se observa faptul ca exista un numar de 2 cladiri speciale expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn respectiv 4 cladiri speciale expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

 

Harta de zgomot privind traficul feroviar CFR in regim Lzsn

 

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul pe cai ferate nu se evidenţiază zone cu depăşiri.

 

Harta de zgomot privind traficul feroviar CFR in regim Ln

Conform tabelului 2 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul pe cai ferate nu se evidenţiază zone cu depăşiri.

 

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de traficul feroviar CFR in regim Lzsn si Lnoapte

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca nu exista persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn respectiv 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse la peste limitele legale se observa faptul ca exista 1 cladire speciala expusa la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn respectiv 1 cladire speciala expusa la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

 

Harta de zgomot privind trafic tramvai in regim Lzsn

 

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul pe cai ferate nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Harta de zgomot privind trafic tramvai in regim Ln

 

Conform tabelului 2 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul pe cai ferate nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de tramvai in regim Lzsn si Lnoapte

 

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca nu exista persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn respectiv 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale se observa faptul ca nu exista cladiri speciale expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn respectiv cladiri speciale expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

 

Harta de zgomot privind activitatea industriala in regim Lzsn

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (65 dB) pentru industrie nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Harta de zgomot privind activitatea industriala in regim Ln

Conform tabelului 2 privind valorile maxime permise (55 dB) pentru industrie nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de industrie in regim Lzsn si Lnoapte

 

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca nu exista persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 65 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv 55 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale se observa faptul ca nu exista cladiri speciale expuse la niveluri de peste 65 dB pentru Lzsn respectiv cladiri speciale expuse la niveluri de peste 55 dB pentru Lnoapte.

 

Harta de zgomot privind traficul aerian in regim Lzsn

Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru zgomotul aerian nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Harta de zgomot privind traficul aerian in regim Ln

Conform tabelului 2 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru zgomotul aerian nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de traficul aerian in regim Lzsn si Lnoapte

 

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca nu exista persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn respectiv 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale se observa faptul ca nu exista cladiri speciale expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn respectiv cladiri speciale expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

 

 

9. Planuri de actiune

 

În urma identificării zonelor în care există depăşiri ale valorilor limita se va desfăşura a 3-a parte a contractului, respectiv elaborarea de planuri de actiune pentru reducerea expunerii locuitorilor la zgomot.

 

 

 

Twitter
Aplicatia Bihor curat
Oradea City App
Travel
Regio
Termo Alert
Scoala Dacia
Proiect Traian Vuia
Ziua sustenabilitatii
Situatie Covid
Plantati in amintire