Trimite unui prieten

Harta de zgomot a municipiului Oradea - 2017

Exportă PDF - Harta de zgomot a municipiului Oradea - 2017 Tipărește pagina - Harta de zgomot a municipiului Oradea - 2017 Trimite unui prieten - Harta de zgomot a municipiului Oradea - 2017

 

INFORMARE

 

    In conformitate cu obligaţiile legale prevăzute de H.G. nr. 321/2005(republicata),(actualizata), privind evaluarea şi gestionarea zgomotului, prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr.2002 / 49 / EC, autoritatile administraţiei publice locale realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot și planurile de acțiune, pentru aglomerarile si drumurile principale aflate in administrarea lor.

 

Primăria Municipiului Oradea a realizat și a predat, autorităților competente de mediu:

 

- în anul 2012-Hărțile de zgomot pentru municipiul Oradea;

-în anul 2013-Planul de acțiune destinate gestionării problemelor și efectelor cauzate de zgomot.

 

           În conformitate cu prevederile legale acestea au fost aprobate cu hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea:

-HCL 199/2013 pentru aprobarea Hărţilor Strategice de Zgomot elaborate pentru Municipiul Oradea;

-HCL 71/2014 pentru aprobarea Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Oradea.

 

          Întocmirea hărţilor strategice de zgomot are ca scop evaluarea globală a expunerii la zgomot a locuitorilor Municipiului Oradea, iar planurile de acțiune sunt destinate gestionării problemelor și efectelor cauzate de zgomot.

         În conformitate cu H.G. nr. 321/2005, (republicata),(actualizata), privind evaluarea şi gestionarea zgomotului:

- Anexa 9, Tabelul 1, Municipiul Oradea este una din aglomerarile urbane pentru care administrația publică local, Primaria Municipiului Oradea, are obligația realizării hărţilor strategice de zgomot si a planurilor de acțiune aferente.

 

- art.10, alin.(2) Până la data de 30 iunie 2012 se elaborează şi se aprobă hărţile strategice de zgomot care prezintă situaţia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturile mari, iar acestea se refac şi, dacă este cazul, se revizuiesc, cel puţin la fiecare 5 ani de la această dată.

 

 

          În vederea îndeplinirii acestor obligaţii Municipiul Oradea în calitate de Achizitor şi  S.C.ENVIRO Consult SRL  Bucureşti în calitate de Prestator, au încheiat Contractul de servicii privind achizitionarea serviciilor de „Refacere/revizuire Harta de zgomot a Municipiului Oradea", nr.83571/23.03.2016, contract ce se deruleaza în perioada 2016-2018.

 

Documentația intocmita de Prestator, a fost predata cu nr. 115015/30.03.2017, a fost înaintată Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, în vederea analizării, verificării şi evaluării.

Comisia Tehnică constituita la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, a analizat hărțile si  completările depuse, iar prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr.203.098/29.06.2017, înştiinţează asupra finalizării procedurii de analiză şi evaluare a documentatiei

Hărţile Strategice de Zgomot revizuite si predate in anul 2017 pentru Municipiul Oradea au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.640/2017.

 

Valorile Lzsn și Ln s-au obtinut fie prin calcul, fie prin masurare in puncte de evaluare, și în conformitate cu Anexa 3, din HG 321/2005,  (republicata),(actualizata), privind evaluarea şi gestionarea zgomotului. Conform legislatiei intervalele orare ale perioadelor de zi, seară și noapte sunt: 07,00-19,00; 19,00-23,00 și 23,00-7,00).

 

Hartile de zgomot s-au realizat, pentru anul 2016, in urma evaluarii rezultatelor obținute prin cartarea zgomotului pentru următoarele surse:

                       

            Trafic rutier

            Municipiul Oradea este accesibil prin drumurile nationale DN1, DN76, DN79, DN 19.

            În datele primite de la Primăria Oradea s-a identificat un număr de 879 străzi cu un total de cca.432km lungime.

           S-au realizat calcule acustice pentru toate strazile municipiului și măsuratori în Cartierul Europa, str. Piața Emanuel Gojdu, str.Calea Aradului, str.Podului, str.Densuseanu, str.Făcliei, str. Calea Clujului, B-dul Magheru, str.Luis Pasteur.

 

            Trafic feroviar

            Tramvai

            Tramvaiele din Oradea parcurg 5 trasee(L1N; L1R; L 3N; L3R; L2) cu o lungime de 37,14 km. Reteaua de are o lungime de 19,21 km. S-au realizat calcule acustice pentru toate traseele de tramvai.

 

Tren

            Oradea se afla pe ruta magistralei 300 Bucureşti Nord - Braşov - Sighişoara - Teiuş - Războieni - Cluj Napoca - Oradea cu o lungime de 647 km si reprezinta un nod feroviar important pentru partea de nord-vest a tarii facand legatura cu alte orase din cadrul tarii si cu cele aflate pe ruta spre Budapesta.

            Municipiul Oradea dispune de patru gari:

- Gara Centrală (trafic intern şi internaţional de călători) prin magistrale: 300, 310, 314, 402.

- Oradea Est - Velenţa (staţie de triaj şi transport călători-navetişti)

- Oradea Vest - Ioşia (staţie de triaj şi transport călători-navetişti)

- Episcopia Bihor - (punct de trecere a frontierei şi transport călători-navetişti)

 

S-au realizat calcule acustice pentru toate tronsoanele de cale ferată asa cum au fost acestea primite prin adresa Companiei Naţionale a Căilor Ferate Române C.F.R nr. 7/3/312/28.04.2016.

 

Industrie

            Zona industriala luata in considerare pentru realizarea hartilor de zgomot provenit de la activitatile industriale a fost cea pe care sunt amplasate unitati care desfasoara activitati in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale. Acestea sunt localizate, preponderent, in partea de vest a Municipiului Oradea intr-o arie delimitata de: șoseua Borșului la sud, str. Podului si str. Uzinelor la est, str. Matei Corvin si linia ferata Gara Centrala-Gara Ep. Bihorului la nord.

 

S-au realizat calcule acustice pentru toate obiectivele industriale existente pană în anul 2012(SC UAMT SA; SC NUTRIPORK SRL; SC SINTEZA SA; SC CESAL SRL; SC ALSAL PROD SRL; SC ECO BIHOR SRL; SC ELECTROCENTRALE SA; SC ZAHARUL Oradea SA) si s-au realizat masuratori pentru obiectivele infiintate dupa 2012 (SC FAIST MEKATRONIC SRL ; SC VERNICOLOR SRL).

 

Valori limita si valori tinta de atins pentru 2012.

In conformitate cu OM MMDD nr 152/13.02.2008 valorile maxim permise pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte sunt:

 

 

 

Rezultate obtinute in urma realizarii hartii de zgomot

Harta de zgomot privind traficul rutier in regim Lzsn

 

Conform tabelului privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul rutier se evidentiaza urmatoarele  zone cu depasiri:

 • Str. Densusianu
 • Calea Borsului
 • Str Podului
 • Str.Matei Corvin

 

Harta de zgomot privind traficul rutier in regim Ln

Conform tabelului privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul rutier se evidentiaza urmatoarele zone cu depasiri:

 • Str. Densusianu
 • Calea Borsului
 • Str Podului
 • Str.Matei Corvin
 • Calea Aradului
 • Str. Ogorului
 • Calea Clujului
 • Str.Făcliei (de la intersecția cu str.Codrilor pana la intersectie Pod Mareșal C-tin Prezan)

 

 

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de traficul rutier in regim Lzsn si Lnoapte

 

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca exista un numar de 3051 persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv 5900 persoane expuse la nivel de peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale se observa faptul ca exista o cladire (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - str. Republicii, nr. 37) expusa la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn, respectiv 3 cladiri (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - str. Republicii nr. 37, Spitalul de Obstretica-Ginecologie Oradea - Calea Clujului, nr. 50, Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu - Calea Clujului, nr. 66) expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

 

Harta de zgomot privind traficul feroviar CFR in regim Lzsn

 

Conform tabelului privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul pe cai ferate nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Harta de zgomot privind traficul feroviar CFR in regim Ln

Conform tabelului privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul pe cai ferate nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de traficul feroviar CFR in regim Lzsn si Lnoapte

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca nu exista persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn respectiv 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse peste limitele legale se observa faptul ca nu exista cladiri speciale expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn sau la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

 

Harta de zgomot privind trafic tramvai in regim Lzsn

 

Conform tabelului privind valorile maxime permise (70 dB) pentru traficul pe cai ferate nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Harta de zgomot privind trafic tramvai in regim Ln

 

Conform tabelului privind valorile maxime permise (60 dB) pentru traficul pe cai ferate nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de tramvai in regim Lzsn si Lnoapte

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca nu exista persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 70 dB pentru indicatorul Lzsn respectiv 60 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale se observa faptul ca nu exista cladiri speciale expuse la niveluri de peste 70 dB pentru Lzsn respectiv cladiri speciale expuse la niveluri de peste 60 dB pentru Lnoapte.

 

Harta de zgomot privind activitatea industriala in regim Lzsn

Conform tabelului privind valorile maxime permise (65 dB) pentru industrie nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Harta de zgomot privind activitatea industriala in regim Ln

Conform tabelului privind valorile maxime permise (55 dB) pentru industrie nu se evidentiaza zone cu depasiri.

 

Expunerea populatiei si cladirilor la zgomotul provocat de industrie in regim Lzsn si Lnoapte

Din analiza rezultatelor obtinute se observa faptul ca nu exista persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 65 dB pentru indicatorul Lzsn respectiv 55 dB pentru indicatorul Lnoapte.

In ceea ce priveste numarul de cladiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale se observa faptul ca nu exista cladiri speciale expuse la niveluri de peste 65 dB pentru Lzsn respectiv cladiri speciale expuse la niveluri de peste 55 dB pentru Lnoapte.

 

 

, cladiri speciale (Lzsn  si Ln), comparativ situatia in anul 2011/2016

   
       

Aglomerarea Oradea

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lzsn (sute)

 

 

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

 

 

trafic rutier

401/329

242/205

153/135

36/29

4/1

 

 

trafic feroviar, cale ferata

22/18

5/5

1/1

0/0

0/0

 

 

trafic feroviar - tramvai

21/17

5/3

1/0

0/0

0/0

 

 

Industrie

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

 

       

 

Aglomerarea Oradea

Număr de locuitori expuşi la valori ale Lnoapte (sute)

 

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

 

trafic rutier

409/337

234/172

153/128

68/51

10/8

0/0

 

trafic feroviar, cale ferata

35/30

20/18

3/2

0/0

0/0

0/0

 

trafic feroviar - tramvai

27/21

8/5

2/0

0/0

0/0

0/0

 

Industrie

4/2

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

       

 

Aglomerarea Oradea

Număr de locuinte expuse la valori ale Lzsn

 

 

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

 

 

trafic rutier

15702/13033

9685/8135

6890/5994

1545/1321

143/71

 

 

trafic feroviar, cale ferata

930/890

157/126

21/15

3/0

0/0

 

 

trafic feroviar - tramvai

962/808

236/172

26/4

0/0

0/0

 

 

Industrie

12/12

0/0

0/0

0/0

0/0

 

 

       

 

Aglomerarea Oradea

Număr de locuinte expuse la valori ale Lnoapte

 

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

 

trafic rutier

15924/13694

8993/7847

6873/5567

3036/2553

408/355

4/4

 

trafic feroviar, cale ferata

1478/1216

810/780

77/52

16/0

4/0

0/0

 

trafic feroviar - tramvai

1267/1021

381/361

85/67

0/0

0/0

0/0

 

Industrie

177/177

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

       

 

Aglomerarea Oradea

Număr de cladiri speciale expuse la valori ale Lzsn

 

 

Sursa de zgomot

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

 

 

trafic rutier

31/34

14/16

8/7

2/1

0/0

 

 

trafic feroviar, cale ferata

0/0

2/2

0/1

1/0

0/0

 

 

trafic feroviar - tramvai

2/2

1/1

1/1

0/0

0/0

 

 

Industrie

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

 

       

 

Aglomerarea Oradea

Număr de  cladiri speciale la valori ale Lnoapte

 

Sursa de zgomot

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

 

trafic rutier

39/41

11/13

9/8

3/2

1/1

0/0

 

trafic feroviar, cale ferata

2/2

1/2

1/1

1/0

0/0

0/0

 

trafic feroviar - tramvai

2/2

2/2

1/1

0/0

0/0

0/0

 

Industrie

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 

           

 

 

 

Fișiere - Harta de zgomot a municipiului Oradea - 2017

2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13
2017-09-13

Twitter
Aplicatia Bihor curat
Oradea City App
Travel
Regio
Termo Alert
Scoala Dacia
Proiect Traian Vuia
Ziua sustenabilitatii
Situatie Covid
Plantati in amintire