Trimite unui prieten

Mijloace de transport - Persoane juridice

Exportă PDF - Mijloace de transport - Persoane juridice Tipărește pagina - Mijloace de transport - Persoane juridice Trimite unui prieten - Mijloace de transport - Persoane juridice

LUAREA IN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

1. DECLARAŢIE TIP
ITL-005 - autoturisme şi autovehicole cu masa totală maximă sub 12 tone
ITL-006 - autovehicole cu masa totală maximă peste 12 tone
ITL-007 - mijloace de transport pe apă

2. ACTE DE DOBANDIRE
a. Transfer de proprietate:

 • contract de vanzare-cumpărare;
 • factură fiscală;
 • act de donaţie;
 • act de partaj;
 • hotărare judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă şi executorie;
 • act de adjudecare

b. Mijloace de transport dobandite prin leasing financiar:

 • contract de leasing financiar;
 • contract de novaţie/cesiune;
 • proces verbal de primire/predare a bunului;
 • certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;

3. COPIA CARTII DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

4. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE(administrator/imputernicit)-in cazul primei declarări

5. COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -in cazul primei declarări

6. Adeverinţă emisă de Registrul Auto Roman (R.A.R.) pentru atestarea suspensiei pneumatice, in cazul autovehiculelor peste 12 tone - dacă este cazul

7. FIŞA DE INMATRICULARE- dacă este cazul

 

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

1. DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL 016


2. ACTE DE INSTRĂINARE/MODIFICARE UTILIZATOR- 5 exemplare
Transfer de proprietate/casare/ incetare/transcriere contract de leasing financiar

 • factura de vanzare;
 • contract de vanzare-cumparare;
 • act de partaj;
 • hotărare judecătorească;
 • acte de adjudecare;
 • certificat de radiere;
 • proces verbal de predare a mijlocului de transport sau alte documente similare care atestă cesiunea/novaţia

Actul de instrăinare a mijlocului de transport, in cazul in care ambele părţi au domiciliul fiscal in Romania, se prezintă de persoana care instrăinează, in original, precum şi 4 fotocopii ale acestuia, cu menţiunea "Conform cu originalul".

 

 

TRANSFER DOSAR FISCAL IN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

1. CERERE de solicitare a schimbării sediului social in care se specifică toate datele de identificare ale societăţii - ITL -006

2. ACTE NECESARE:

 • incheiere/rezoluţie emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind schimbarea sediului social;
 • certificat de inscriere menţiuni emis de Oficiul Registrului Comerţului privind schimbarea sediului social; certificat de inregistrare (C.U.I.) cu noul sediu

 

 

 

Fișiere - Mijloace de transport - Persoane juridice

Nu există fișiere!