Trimite unui prieten

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes pub

Exportă PDF - Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes pub Tipărește pagina - Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes pub Trimite unui prieten - Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes pub
Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public
 
ART. 21
    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
    (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
    (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
 
 
    ART. 22
    (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenţa lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)
    (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
    (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
    (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
    (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

Fișiere - Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes pub

Nu există fișiere!

Twitter
Aplicatia Bihor curat
Oradea City App
Travel
Regio
Termo Alert
Scoala Dacia
Proiect Traian Vuia
Ziua sustenabilitatii
Situatie Covid
Plantati in amintire