Trimite unui prieten

Punți Crișene

Exportă PDF - Punți Crișene Tipărește pagina - Punți Crișene Trimite unui prieten - Punți Crișene

 

Proiectul Punți crișene - Proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor Hajdu - Bihar (Acronim Bridges, cod proiect HURO/1101/044/2.1.3.), promovat de Primăria Municipiului Oradea și aflat în lista de rezervă a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, a fost aprobat pentru finanțare. Valoarea totală a acestuia este de 1.720.656 euro din care 1.404.534 euro revin părții române (Municipiul Oradea) 

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională în luna ianuarie a anului 2012 în cadrulProgramului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1. Sprijinirea  cooperării transfrontaliere, Acţiunea 2.1.3 Dezvoltarea turismului. Este al 7-lea proiect care a fost câștigat din cele 8 pe care municipalitatea le-a depus cu această ocazie.

 

Obiective: - reabilitarea, restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a Bisericii Romano-Catolice din Cetatea Oradea, Bisericii Reformate de pe strada Primăriei (Orasul Nou), Bisericii cu Lună.

 

Partenerii din Ungaria ai Primăriei Municipiului Oradea in cadrul acestui proiect sunt: Korosszegapati Roman Ortodox Parokia (Parohia ortodoxă din Korosszegapati - Apateu), Hajdúböszörmény-Kálvin téri Református Egyházközség (Biserica Reformată - Calvină din Hajdúböszörmény) și Orosházi Római Katolikus templom Jesus Szive Plebania (Biserica romano-catolică din Oroshaza).

 

           Valoarea investitiei pentru toate cele 3 biserici - monument istoric aferente părții române este de 1 404 534, 00 Euro, contribuția Municipiului Oradea fiind de 289.400 euro.

 

LUCRARI PROPUSE

 

Biserica romano-catolica din din Cetate

- renovarea faţadelor (retencuiri locale, rezugrăvire, înlocuirea şorţurilor de tablă zincată după caz, remedierea problemelor de etanşeitate şi racordare, înlocuirea segmentelor de burlane şi jgheaburi deteriorate, reabilitarea tâmplăriei ferestrelor de la turn

- consolidarea tuturor podestelor şi planşeelor de lemn respectiv a scărilor turnului

 

 

Fișiere - Punți Crișene

Nu există fișiere!