Trimite unui prieten

Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte

Exportă PDF - Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte Tipărește pagina - Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte Trimite unui prieten - Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte

Atribuţiile Serviciului:

 • Propune şi realizează proiecte care să răspundă necesităţilor comunităţii locale după o atentă analiză şi sinteză a informaţiilor existente
 • Urmăreşte implementarea proiectelor şi evaluează rezultatele
 • Stabileşte şi întreţine relaţii de parteneriat (de serviciu) cu organizaţii şi instituţii locale, naţionale şi internaţionale în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune şi a atragerii de noi parteneri din statele membre UE pentru derularea proiectelor
 • Întocmeşte documentaţia aferentă iniţierii parteneriatelor, menţine contactele cu potenţiali parteneri, comunicare etc., analizează şi sintetizează informaţiile obţinute
 • Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor structurale atrase de către municipalitatea Oradea
 • Asigură sprijinul necesar unei implementări şi absorbţii eficiente şi eficace a fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea viitoarelor aplicaţii de finanţare prin atragerea fondurilor structurale europene
 • Asigură cunoaşterea la nivel general în rândul instituţiei a rolului sprijinului comunitar şi a unei înţelegeri a intervenţiilor instrumentelor structurale în rândul beneficiarilor
 • Implicarea activă în programele de asistenţă şi finanţare naţională şi internaţională care sprijină proiecte de dezvoltare economică şi socială şi regională
 • Asigură organizarea internă si pregăteşte documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităţilor desfăşurate
 • Asigură legătura cu instituţiile vizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor legate de întărirea capacităţii instituţionale
 • Asigură realizarea şi transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor şi a activităţilor realizate
 • Asigură centralizarea şi transmiterea la nivel superior a necesităţilor de finanţare a instituţiei, a proiectelor ce pot fi finanţate pe diverse axe prioritare ale Programelor Operaţionale Sectoriale, respectiv Programul Operaţional Regional
 • Realizează recepţia produselor/serviciilor achiziţionate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanţare europeană, în care Primăria Municipiului Oradea este beneficiar
 • Întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractaţi pe diverse proiecte cu finanţare europeană de către Primăria Oradea în vederea completării dosarului de contract

Are rolul de a oferi consultanţă de specialitate, către departamentele interne şi instituţiile externe care sunt subordonate Consiliului Local şi care sunt interesate de intensificarea eforturilor de atragere de surse externe de finanţare pentru susţinerea programelor şi proiectelor proprii pe:

 • obiectivele de infrastructură - reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a energiei termice, energiei electrice, apă, canalizare, a reţelei informatice, a  reţelei de transport în comun
 • obiective de patrimoniu - reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu deţinute de municipiul Oradea (în special a Cetăţii Oradea)
 • unităţi de învăţământ - reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor de învăţământ şi crearea unor Centre de Pregătire Profesională, etc.
 • unităţi de sănătate - reabilitarea, modernizarea, dotarea spitalelor aflate în subordinea Consiliului Local
 • centre sociale de zi
 • infrastructură de afaceri - crearea infrastructurii pentru înfiinţarea unor parcuri industriale, a unui incubator tehnologic de afaceri, a unui centru expoziţional, etc.
 • alte obiective de interes municipal: - reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice, a parcurilor, etc.

Componenţă:

NUME PRENUMEFUNCTIEADRESA MAILTELEFONINTERIOR
NEAG MIHAELASEF SERVICIUmihaela.neag@oradea.ro722159480207
FRANCU ANTONIOCONSILIERfrancuantonio@yahoo.com749677307267
POPA IOANACONSILIERioana.popa@oradea.ro 740532631143
STURZ MARIOARACONSILIERmary.sturz@yahoo.com741641293211
HALASZ MARCELACONSILIERmarcela.halasz@yahoo.ro770772143229
MIHIT LAVINIUCONSILIERmihitlaviniu@gmail.com745526624229
MURESAN BAGDANCONSILIERmuri_bogdan@yahoo.com742430984229
ARDELEAN CLAUDIACONSILIERclaudia.ardelean@oradea.ro722159410132

 

Contact:
0259/437-000, int. 220
Etajul II, camera 217

lavinia.sautiut@yahoo.com

Fișiere - Serviciul Implementare si Monitorizare Proiecte

Nu există fișiere!