Trimite unui prieten

Taximetrie

Exportă PDF - Taximetrie Tipărește pagina - Taximetrie Trimite unui prieten - Taximetrie

 

Formularele de cereri pot fi descarcate de la sectiunea Cereri si formulare tip/ Formulare taximetrie 

 

HCL 101 din 2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare taxi

 

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi şi a activităţii de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, aprobat prin HCL 428/28.05.2009

R E G U L A M E N T de acordare, atribuire si eliberare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, a autorizatiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi, aprobat prin HCL 563/29.06.2009, 413/2010 si 134/2011

 

 

 

ANEXA

SPECIFICATIE

1

Documentatia necesara eliberarii autorizatiei de transport persoane, marfuri sau bunuri pentru persoanele juridice, intreprinderile familiale sau intreprinderile individuale

2

Documentatia necesara eliberarii autorizatiei de transport persoane, marfuri sau bunuri pentru pentru persoanele fizice autorizate

3

Autorizatia de transport pentru persoane in regim de taxi

4

Autorizatia de transport pentru marfuri sau bunuri in regim de taxi

5

Autorizatie taxi pentru persoane

6

Autorizatie taxi pentru marfuri sau bunuri

7

Model ecuson

8

Criterii de departajare

9

Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi

- Contract de delegare

- Caiet de sarcini

10

Documentatia necesara inlocuirii autovehiculului

11

Documentatia necesara eliberarii autorizatiei de dispecerat

12

Autorizatia dispecerat taxi

13

Anexa la contractul de dispecerizare taxi

14

Tarife pentru eliberarea autorizatiilor

A1

Documente anexate la cererea  privind solicitarea rezilierii  contractului de atribuire a gestiunii delegate urmare a fuzionării societăţilor

A2

Documente anexate la cererea  privind solicitarea modificării titularului autorizaţiei taxi, ca urmare a fuziunii

A3

Documente anexate la cererea  privind solicitarea eliberării autorizaţiei de transport persoane în regim de taxi pentru societate comercială/ intreprindere individuală/intreprindere familială

A4

Documente anexate la cererea  privind solicitarea eliberării autorizaţiei de transport persoane în regim de taxi (pentru PFA)

B1

Documente anexate la cererea  privind solicitarea rezilierii/ modificării contractului de atribuire a gestiunii delegate ca urmare a divizării:

B2

Documente anexate la cererea  privind solicitarea modificării titularului  autorizaţiei taxi ca urmare a divizării

C1

Documente anexate la cererea  privind solicitarea rezilierii/modificării contractului de atribuire a gestiunii delegate ca urmare a renunţării la autorizaţiile taxi în favoarea angajatului/angajaţilor

C2

Documente anexate la cererea  privind solicitarea distribuirii  autorizaţiei taxi urmare a renunţării în favoarea angajatului

D1

Documente anexate la cererea  privind solicitarea rezilierii contractului de atribuire a gestiunii delegate ca urmare a schimbării formei de organizare

D2

Documente anexate la cererea  privind solicitarea  distribuirii  autorizaţiei taxi de pe P.F.A./I.I. / I.F. pe S.C., urmare a schimbării formei de organizare în persoană juridică