Descrierea proiectului

Titlul proiectului:
"REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORÁNTFFY ZSUZSANNA" ORADEA"


Linie de finanţare:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
Axa prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale"
Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"

Obiectivul general al proiectului este crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii serviciilor de educaţie, ridicarea acestora la standarde europene cu implicaţii pozitive asupra gradului de participare a populaţiei la piaţa muncii.
Pentru atingerea acestui obiectiv general este necesară identificarea şi fixarea unor obiective specificie clare, realiste, cuantificabile şi realizabile în perioada de implementare a proiectului.
         
Aceste obiective specifice au fost:
·         reabilitarea şi modernizarea a 4.631,8 mp (suprafaţa desfăşurată) aferentă clădirii Liceului Teologic "Lorántffy Zsuzsanna" Oradea în termen de 2 ani
·         îmbunătăţirea calităţii dotării Liceului Teologic Reformat  "Lorántffy Zsuzsanna" Oradea prin achiziţia de mobilier, materiale didactice moderne şi echipamente moderne până la finalul perioadei de implementare
·         dotarea cu echipamente IT a unităţii de învăţământ cu 2 videoproiectoare moderne pentru a fiabiliza procesul instrucţional educativ al elevilor din cadrul Liceului Liceul Teologic Reformat "Lorántffy Zsuzsanna" Oradea
·         Creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de Liceul Teologic Reformat "Lorántffy Zsuzsanna" Oradea
·         asigurarea confortului necesar serviciilor educaţionale, ca urmare a modernizării serviciilor de utilitate publică
·         creşterea gradului de accesibilitate în cadrul clădirii Liceului Teologic Reformat "Lorántffy Zsuzsanna"  Oradea pentru elevii cu dizabilităţi, precum şi pentru alte persoane cu handicap.

Toate aceste obiective au fost atinse.

        Grupul ţintă identificat este compus din utilizatorii Liceului Teologic Reformat "Lorántffy Zuzsanna" Oradea.
        Ca beneficiari direcţi menţionăm cei 381 de elevi care studiază în prezent la Liceul Teologic Reformat "Lorántffy Zuzsanna" Oradea şi cei 76 de preşcolari, respectiv cele 50 de cadre de învăţământ (37 personal didactic, 5 nedidactic şi 8 auxiliar) care pot beneficia de condiţii de studiu la standarde europene ceea ce va duce la asimilarea informaţiilor utile într-un mod mai plăcut şi la o mai bună dezvoltare individuală personală şi profesională viitoare.
        Beneficiari indirecţi ai acestui proiect sunt familiile elevilor şi comunitatea Municipiului Oradea. Prin comunitate locală se înțelege atât locuitorii Municipiului Oradea (peste 206 000 locuitori conform datelor oficiale ale Direcţiei de Statistică Bihor) cât și locuitori din alte zone (în jur de 40 000 de locuitori ai localităţilor membre din Zona Metropolitană Oradea), care vor dori să-și înscrie copiii la această școală adaptată necesităților actuale.

Durata proiectului
Proiectul propus s-a implementat pe o perioada de 28 luni , între 5 mai 2010 şi 5 septembrie 2012.

NR. CRT.  SURSE DE FINANŢARE INIŢIAL       VALOARE (lei)
I         Valoarea totală a proiectului:    7.639.527,16 RON
a.       Valoarea eligibilă a proiectului   6.132.095,00 RON
b.       TVA                                            1.208.917,66 RON
II        Contribuţia proprie în proiect:   421.156,40 RON
III       ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ             6.009.453,10 RON

 

NR. CRT.  SURSE DE FINANŢARE FINAL       VALOARE (lei)
I         Valoarea totală a proiectului:    3.665.986,70 RON
a.       Valoarea eligibilă a proiectului:   2.678.953,38 RON
b.       TVA                                          701.589,02 RON
II        Contribuţia proprie în proiect:   339.023,37 RON
III       ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ             2.625.374,31 RON

 

ECHIPA DE MANAGEMENT PROIECT:

Coordonator proiect – Marcel BOLOŞ

Scriere proiect - Daniela MOŢOC

Manager proiect – Eugen NEGRUŢIU - DAVID

Asistent manager proiect – Anca TRIFAN

Coordonator financiar – Angela FONAI

Coordonator financiar – Mihaela NEAG

Coordonator activităţi tehnice – Marcela HALASZ

Coordonator activităţi de comunicare – Dumitru SIM

Responsabil Achiziţii – Doina ROMOCEA

Coordonator economic – Ioana MAXIM

Coordonator activităţi administrative – Ioana-Maria POPA

Coordonator din partea liceului - Zsuzsanna SZABO

Coordonator din partea liceului - Clara KOVACS

 

Activităţile au fost realizate în procent de 100%