Trimite unui prieten

Certificatul de atestare fiscală

Luni , 7 Octombrie 2019, 10:58

Exportă PDF - Certificatul de atestare fiscală Tipărește pagina - Certificatul de atestare fiscală Trimite unui prieten - Certificatul de atestare fiscală

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală ITL-010.

  • actul de identitate;

  • imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii sau adresa de la notarul public la care se dezbate succesiunea, cu persoana căreia i se va înmâna.

  • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii

  • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;

  • imputernicire in original sau copie legalizata.

Valabilitatea certificatului

Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

 

Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificat și se înregistrează datorii fiscale

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul.

Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificat sau dacă în certificatul emis se înregistrează datorii fiscale la momentul eliberării/vânzării.

 

 

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator