Trimite unui prieten

Certificatul de atestare fiscală

Luni , 7 Octombrie 2019, 10:58

Exportă PDF - Certificatul de atestare fiscală Tipărește pagina - Certificatul de atestare fiscală Trimite unui prieten - Certificatul de atestare fiscală

Eliberarea certificatului de atestare fiscala in cazul persoanelor fizice.

 

Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea contribuabilului/plătitorului pe baza:
• cererea tip - ITL-010
• actul de identitate;

Certificatul se emite și la solicitarea autorităților publice în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum și la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil pe baza:
• cererea tip - ITL-010
• adresa autorităților publice solicitante;
• delegarea dată de contribuabil notarului in cazul in care certificatul fiscal este solicitat de catre notarul public.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală solicitat de către alte persoane decât contribuabilul

Orice persoană fizică sau juridică, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4) din Legea 207/2015 privind codul de Procedura Fiscala, poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscală sau documente care să ateste situaţia fiscală a unui contribuabil numai cu consimţământul expres şi neechivoc al contribuabilului în cauză.pe baza:
• cererea tip -ITL-010
• documentului care atestă consimțământul expres și neechivoc al contribuabilului în cauză

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea,
• cererea tip -ITL-010
Valabilitatea certificatului
Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificat și se înregistrează datorii fiscale
Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru tot anul în care se înstrăinează bunul.
Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificat sau dacă în certificatul emis se înregistrează datorii fiscale la momentul eliberării/vânzării.

 

 

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator