Trimite unui prieten

Formulare tipizate

Miercuri , 8 Octombrie 2014, 11:55

Exportă PDF - Formulare tipizate Tipărește pagina - Formulare tipizate Trimite unui prieten - Formulare tipizate

PERSOANE FIZICE

 

Cerere user si parola Ghiseul Online

Cerere user si parola Ghiseul Online

Impozitul pe clădiri

Declaratie fiscala cladiri rezidentiale, nerezidentiale sau mixte ITL-001

Chestionar utilitati

Imputernicire - imputernicire

Declaratie actualizare suprafețe cladiri - cerere

Impozitul pe terenuri

Cerere pentru reintroducerea terenului in circuit agricol - cerere

Declaratie fiscala imunere teren ITL-003

 

Impozitul pentru mijloace de transport

Declaratie fiscala auto pana la 12 tone ITL-005

Contract de onstrainare-dobandire model 2016 ITL-054

Declaratie fiscala auto peste 12 tone ITL-006

Declaratie fiscala mijl. de transport pe apa ITL-007

Cerere transfer dosar auto - Cerere

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ITL 016

Afișaj în scop de reclamă și publicitate

Declaratie pt. stabilirea taxei pt. afișaj in scop de reclama si publicitate ITL-015

 

Eliberare certificate de atestare fiscală

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală ITL-010

 

Compensări / Restituiri

Cerere compensare ITL-058

Cerere restituire ITL-059

 

Scutiri - facilități fiscale

Cerere scutire pt persoanele cu handicap grav sau accentuat, invaliditate grad I - Cerere

Cerere scutire pt personalul armatei participant la actiuni militare L 168/2020 (OG82/2006) - Cerere

Cerere scutire conf. Legii 341/2004 - Cerere

Cerere scutire pt.veteranii si vaduvele de razboi- Cerere

Cerere scutire conf. OUG18/2009 - Cerere

Cerere scutire medicina de familie - Cerere

Cerere scutire DL118_90 sau Ordonanta 105_1999 - Cerere

Alte cereri

Cerere solicitare copii din dosarul fiscal, din arhiva institutiei - Cerere

Declaratie taxa promovare turistica - declaratie

Decont taxa promovare turistica - decont

Cerere adeverinta referitoare la bunuri impozabile Cerere

Cerere formular mandat declaratie fiscala si comunicare electronica 2022 - Cerere

Cerere scutire majorari HCL 206_2023 - Cerere

 

PERSOANE JURIDICE

 

Cerere user si parola Ghiseul Online Cerere user si parola Ghiseul Online 

Impozitul pe clădiri

Declaratie fiscala cladiri rezidentiale, nerezidentiale sau mixte ITL-002

 

Impozitul pe terenuri

Declaratie fiscala imunere teren ITL-004

 

Impozitul pentru mijloace de transport

Declaratie fiscala auto pana la 12 tone ITL-005

Declaratie fiscala auto peste 12 tone ITL-006

Declaratie fiscala mijl. de transport pe apa ITL-007

Cerere transfer dosar auto - Cerere

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ITL-027

Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport ITL 016 

Afișaj în scop de reclamă și publicitate

Declaratie fiscala pt taxa de afisaj in scop de raclama si publicitate ITL-015

Declaratie fiscala pt. taxa servicii de reclama si publicitateITL-014

Eliberare certificate de atestare fiscală

Cerere eliberare certificat de atestare fiscala - Cerere

Impozit pe spectacole

Declaratie impunere impozit pe spectacole - Cerere

Cerere inregistrare/vizare abonamente sau bilete la spectacole - Cerere

Decont de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole ITL-013

Compensări / Restituiri

Cerere compensare ITL-058

Cerere restituire ITL-059 

Scutiri - facilități fiscale

Cerere ajutor regional - Cerere

Declaratie pe proprie rasp. Pt. ajutor regional - Declaratie

Cerere scutire ONG-uri si intreprinderi soc pt. furnizarea de servicii sociale - Cerere

Declaratie MINIMIS Parc Industrial - Declaratie

Anexa cerere MINIMIS - Anexa

Cerere de scutire a cladirilor utilizate de ONG-uri fara scop lucrativ - Cerere

Autorizații, avize și acorduri de funcționare

Cerere accord de functionare - Cerere

Cerere eliberare autorizatie de funtionare pt desfasurarea activitatii - Cerere

Cerere anulare acord/autorizatie de functionare - Cerere

Declaratie privind declararea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica - Declaratie

Alte cereri

Cerere solicitare copii din dosarul fiscal, din arhiva institutiei - Cerere

Cerere adeverinta referitoare la bunuri impozabile Cerere

Decont taxa promovare turistica - Decont

Declaratie promovare turistica mai putin de 5 camere - Declaratie

Declaratie fiscala privind redeventa aferenta exploatarii resurselor minerale de suprafata -ITL 077

Borderou privind incasarea redeventei obtinute prin concesionare din activitati de exploatare a resurselor la suprafata ITL 078

Cerere formular mandat declaratie fiscala si comunicare electronica 2022 - Cerere 

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator