Trimite unui prieten

Persoane fizice - acte necesare

Vineri , 30 August 2019, 14:40

Exportă PDF - Persoane fizice - acte necesare Tipărește pagina - Persoane fizice - acte necesare Trimite unui prieten - Persoane fizice - acte necesare

Persoane fizice - acte necesare:

 

- Cladiri

- Terenuri

- Mijloace de transport

- Afisaj in scop de reclama si publicitate

 

 

 

 Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea "Conform cu originalul "cu semnătura olografă a contribuabilului.

 În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat

 

 

 

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator