Trimite unui prieten

Persoane Juridice - acte necesare

Vineri , 4 Octombrie 2019, 14:35

Exportă PDF - Persoane Juridice - acte necesare Tipărește pagina - Persoane Juridice - acte necesare Trimite unui prieten - Persoane Juridice - acte necesare

 

Persoane fizice - acte necesare:

 

Clădiri

Terenuri

Mijloace de transport

Afisaj in scop de reclama si publicitate

 

 

 

 Declaraţia fiscală se depune personal sau de către imputernicit potrivit art 18 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 Toate actele anexă la declaraţie se vor depune in copie şi vor purta menţiunea "Conform cu originalul "cu semnătura olografă a contribuabilului.

 În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat

 

 

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator