Trimite unui prieten

Secretul Fiscal. Codul de etica

Luni , 7 Octombrie 2019, 12:30

Exportă PDF - Secretul Fiscal. Codul de etica Tipărește pagina - Secretul Fiscal. Codul de etica Trimite unui prieten - Secretul Fiscal. Codul de etica

SECRETUL FISCAL

 

Personalul din cadrul organului fiscal este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor de care a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.

În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum ar fi: datele de identificare, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi cuantumul veniturilor, natura, sursa şi valoarea bunurilor, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către contribuabil/plătitor sau terţi.

Organul fiscal poate transmite informaţiile pe care le deţine:

a) autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege;

b) autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate, în baza unor instrumente juridice internaţionale semnate de România şi care cuprind prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi/sau recuperarea creanţelor fiscale;

c) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii;

d) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/plătitorului despre care au fost solicitate informaţii;

e) în alte cazuri prevăzute expres de lege.

Autoritatea care primeşte informaţii fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informaţiilor primite.

Este permisă transmiterea informaţiilor inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil/plătitor:

a) contribuabilului/plătitorului însuşi;

b) succesorilor acestuia, precum şi persoanelor cu vocaţie succesorală, calitate dovedită potrivit legii.

Organul fiscal poate aduce la cunoştinţă publică informaţiile pe care le deţine:

a) ori de câte ori informaţiile sunt calificate de lege ca fiind publice;

b) ori de câte ori, prin acte administrative sau prin hotărâri judecătoreşti, definitive, se constată încălcări ale obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală.

 

 

CODUL DE ETICA

 

Extras din codul etic:

In activitatea desfasurata, functionarul fiscal va tine seama de calitatea sa de functionar public care impune respectarea urmatoarelor obligatii etice:

 • Sa faca cunoscute contribuabililor datele proprii de identificare (numele, prenumele, functia si locul de munca) prin intermediul unui ecuson purtat in mod vizibil asupra sa. In situatia in care isi desfasoara activitatea la ghiseul de acordare a asistentei, la ghiseul de informatii sau la alte ghisee de relatii cu publicul, functionarul fiscal va face cunoscute prin afisare la loc vizibil datele sale de identificare;

 • Sa aiba o tinuta decenta, corespunzatoare demnitatii si prestigiului functiei;

 • Sa dea dovada de disciplina, atat in relatiile cu contribuabilii, cat si in cadrul institutiei in care isi desfasoara activitatea;

 • Sa ramana calm, politicos si respectuos pe intreaga durata de acordare a asistentei;

 • Sa manifeste o atitudine pozitiva si rabdare in relatia cu contribuabilii;

 • Sa foloseasca un limbaj corect din punct de vedere gramatical;

 • Sa nu utilizeze un limbaj neadecvat situatiei (argou sau limbaj de stricta specialitate);

 • Sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor relevante obtinute de la contribuabili;

 • Sa depuna intregul efort pentru a raspunde la solicitarile contribuabililor;

 • Sa acorde intreaga sa atentie contribuabilului pe parcursul desfasurarii asistentei fiscale;

 • Sa ofere raspunsuri complete si corecte contribuabililor;

 • Sa se asigure ca raspunsurile oferite sunt intelese de catre contribuabili;

 • Sa indrume contribuabilii la directia (serviciul) de specialitate in vederea obtinerii de informatii detaliate care depasesc competentele structurii de asistenta;

 • Sa multumeasca contribuabilul pentru faptul ca a contactat serviciul de asistenta pentru contribuabil si sa-l asigure de intreaga disponibilitate profesionala a administratiei fiscale;

 • Sa pastreze nestirbita autoritatea institutiei pe care o reprezinta fata de contribuabili.

 

Intreruperea acordarii asistentei

Situatiile in care este permisa intreruperea acordarii asistentei, dupa o avertizare prealabila a contribuabilului, sunt urmatoarele:

 • folosirea de catre contribuabil a unui limbaj trivial;

 • amenintari la adresa functionarului fiscal;

 • utilizarea de catre contribuabil a violentei verbale si/ sau fizice.

Contribuabilul trebuie avertizat ca in cazul in care nu isi revizuieste comportamentul, discutia se va incheia.

In astfel de cazuri, functionarul fiscal va intrerupe imediat discutia cu respectivul contribuabil si va solicita, dupa caz, informatii de identificare ale acestuia, precum si sprijinul organelor de ordine pentru propria protectie.

 

 

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator