Planuri Urbanistice

martie 07, 2019

A N U N T privind elaborare PUZ – Amplasare centru medical si laborator de analize medicale, Extindere zona functionala M2, nr. cadastral 171336, str. Rozmarinului, nr.5, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Amplasare centru medical si laborator de analize medicale, Extindere zona functionala M2, nr. cadastral 171336, str. Rozmarinului, nr.5, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic pentru amplasare centru medical si laborator de analize medicale, extindere zona functionala M2.

Zona de studiu a PUZ-ului : aria delimitata de str.Olimpiadei si str.Rozmarinului, intre limita vestica a parcelelor identificate cu nr.cad.152926 si 171336 si intersectia celor doua strazi.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Szabo Ane Marie, la initiativa beneficiarului Medetil SRL.

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: subzona mixta de tip M2;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: Structură funcţională mixtă;

– H max = 16,0m; Regim de inaltime (1-2S)+P+2E+M/R;

– POT max = 60,0%;

– CUT max = 1,8;

– retragerea faţă de aliniament: la aliniamentul str.Rosmarinului

– retrageri laterale: amplasare pe una din mejdii, conform regulei zonei, sau in front inchis;

– retrageri faţă de limitele posterioare: amplasare pe mejdie;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Rosmarinului; Accesul la centrul medical se pastreaza cel existent din str.Olimpiadei;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelele edilitare existente in zona.

– Se propune extinderea UTR M2 in interiorul UTR Lip pana la parcela identificata cu nr.cad.171336 (inclusiv)) care a generat PUZ-ul .

– Pe parcela identificata cu nr.cad.171336, se propune construirea unui corp de cladire in regim de inaltime D+P+E ca extindere a corpului de cladire existent pe parcela identificata cu nr.cad.152926, in vederea dezvoltarii centrului medical existent;

POT propus = 60,0%; CUT propus = 1,55 (rportati la intreaga incinta (centru medical cu laborator de analize medicale)

– Se propune schimbarea destinatiei corpului C1 situat la frontul str.Rosmarinului, din locuinta in laborator de analize medicale

– In incinta se vor amenaja 4 locuri de parcare; In apropierea centrului medical exista parcare publica situata la distanta de cca 50,0m

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 11.03.2019 – 04.04.2019 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 – 15:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 05.04.2019-19.04.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut