Planuri Urbanistice

iunie 09, 2021

A N U N T privind elaborare PUZ – Construire bloc de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; Modificare PUD aprobat cu HCL nr.368/2005, Str.Daliei, nr.cad.205073,205082,205078, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Construire bloc de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; Modificare PUD aprobat cu HCL nr.368/2005, Str.Daliei, nr.cad.205073,205082,205078, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de Construire bloc de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; Modificare PUD aprobat cu HCL nr.368/2005, Str.Daliei, nr.cad.205073, 205082, 205078, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: aria studiata prin documentatia de urbanism (PUD) aprobat cu HCL nr.368/2005; Terenul care a generat PUZ-ul este identificat cu nr.cad.205073, 205082, 205078 (S = 2981,0 mp).

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Czirjak J. Levente, la initiativa beneficiarei SC Boratom Construct SRL.

– Prevederi din PUZ, R.L.U. aprobate anterior (PUD aprobat cu HCL nr.368/2005, PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

– UTR: partial UTR ULiu, partial UTR Et (conform PUG); locuinte individuale si servicii generale pentru parcelele de la frontul str.Ogorului (conform PUD)

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte individuale si servicii generale (parcelele de la frontul str.Ogorului)

– regim maxim de inaltime: S+P+E+M/R;

– POT maxim = 35,0%; – CUT max = 0,5;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 4,5m de la aliniamentul str.Daliei;

– retrageri laterale: total 6,0m (minim 2,4m pe o latura);

– retrageri spate: minim 9,0m;

– Prevederi P.U.Z modificator – R.L.U. propuse:

– Subzona Liu, Subzona Et si Subzona M4;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte individuale (maxim 2 unitati locative) in subzona Liu, activitati economice tertiare (cu exceptia celor producatoare de noxe sau de zgomot pe parcelele situate vis-a-vis de locuinte) in subzona Et, locuinte colective si comert in subzona M4

– H max: regim maxim de inaltime S+P+E+M/R; D+P+E/M in subzona Liu si Et; (1-2S) + P+2E+M/R in subzona M4

– POT maxim = 35,0% in subzona Liu, POT maxim = 40,0% in subzona Et, POT maxim = 60,0% in subzona M4;

– CUT maxim = 0,9 in subzona Liu, CUT maxim = 2,2 in subzona Et, CUT maxim = 1,8 in subzona M4;

– retragerea faţă de aliniament: min.4,5m de la aliniamentul str.Daliei in subzona Liu si Et, min. 3,0m de la aliniamentul str.Daliei in subzona M4, min 45,0m din axul str.Ogorului (pentru cladirile noi);

– retrageri minime faţă de mejdiile laterale: 3,0m;

– retagere fata de mejdia posterioara: minim 6,0m;

– amplasarea anexelor in subzone Liu se va realiza cu respectarea reglementarilor specifice UTR Liu;

– circulaţii şi accese: Accesul la parcele se realizeaza din str.Daliei,

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona ;

– Fata de PUD aprobat se propun urmatoarele modificari:

– inserarea unei subzone de tip M4 in vederea construirii unor locuinte colective si corectarea limitei UTR Et in concordanta cu reglementaruile din PUG;

– pe terenul care a generat PUZ-ul se propune construirea unui imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter spre spatial public, in regim de inaltime (1-2S) + P+2E+M/R cu 35 apartamente;

– se vor amenaja 35 locuri de parcare la nivelul solului pentru apartamente si 12 locuri de parcare la aliniamentul str.Daliei pentru spatiile comerciale;

– Amplasarea corpurilor de cladire si amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 10/U:

– limita de implantare: minim 3,0m de la aliniamentul str.Daliei;

– retrageri fata de mejdii: minim 6,0m (nu mai putin de h/2 din inaltimea cladirii) fata de mejdia nordica , minim 9,0m fata de mejdia vestica;

– zone verzi amenajate: 21%;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 09.06.2021-05.07.2021 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publiculla sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 06.07.2021-20.07.2021 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut