Planuri Urbanistice

iunie 11, 2014

A N U N T privind elaborare PUZ – Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter, str. Sucevei, nr.4A – Oradea

A N U N T privind elaborare PUZ – Construire imobil locuinte colective S+P+10E cu spatii comerciale si functiuni complementare la parter, str. Sucevei, nr.4A – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru pe zona delimitata de str.Sucevei, str.C.Tanase, str.A.Vlahuta, str.Ion Ghica. Scopul lucrarii este stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata privind indicii de utilizare ai terenului (POT, CUT), regimul de inaltime, retragerea fata de aliniament si vecinatati, precum si amplasarea unui imobil de locuinte colective pe terenul care a generat PUZ-ul (identificat cu nr.cad.3665/I, 3665/II, 3666/I, 3666/II, 11645, 162969, 162959, Oradea).

Planul urbanistic zonal a fost initiat de catre SC PRIMA KAPITAL PROJECT SRL

Se propune construirea unui imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, conform proiectului nr.875/2013 intocmit de catre SC Poliart SRL – arh.Tivadar Daniel.

1) Reglementari pentru zona studiata prin PUZ (zona delimitata de str.Sucevei, str.C.Tanase, str.A.Vlahuta, str.Ion Ghica);

– zona cu functiuni mixte – locuinte si functiuni complementare (comert, birouri, servicii);

– POT maxim = 40,0%; – CUT maxim = 4;

– Regim de inaltime:

– subzona situata la frontul str.Sucevei: S(D)+P+10 cu coborare in trepte inspre cele doua strazi (str.C.Tanase si str.Ion Ghica);

– subzona situata la frontul str.Alexandru Vlahuta: S(D)+P+3E+M;

– subzona situata la frontul str.str.C.Tanase, respectiv str.Ion Ghica: S(D)+P+E+M;

– subzona centrala: S(D)+P+4E;

– limita de implantare: minim 21,5m din axul str.Sucevei, 0-6,0m de la aliniamentul str.C.Tanase, str.Ion Ghica (cu studiu de front/de colt la faza de autorizare), iar pe str.A.Vlahuta la aliniament;

– retrageri fata de mejdii: front continuu la strada Sucevei, respectiv minim H/2 pentru dezvoltarile in adancime; (la cladiri cu aripi laterale cu calcane contrapuse:0,0m); cu respectare Cod Civil in rest;

– Se vor amenaja locuri de parcare si spatii verzi aferente functiunii, in incinta, conform RLU aferent PUZ (pentru locuinte un loc de parcare/unitatea de locuit);

2) Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-ul:

– regim de inaltime: S+P+10E la frontul str.Sucevei, cu coborare in trepte inspre str.C.Tanase, respectiv inspre interiorul parcelei;

– POT maxim = 40,0%; – CUT maxim = 4;

– Amplasarea cladirii si amenajarea incintei se vor realiza conform propuneri prezentate in plansa 02.U;

– Se propune asigurarea unei rezerve de teren necesara largirii, pe viitor, a str.Sucevei la profil transversal de 25,0m.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.06.2014-06.07.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 12.00 – 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro sau milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 07.07.2014-21.07.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut