Planuri Urbanistice

septembrie 19, 2018

A N U N T privind elaborare PUZ – Construire locuinte insiruite str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 – Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Construire locuinte insiruite

str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construire locuinte insiruite generat de terenul identificat cu nr. cad.4587/4, 4587/5, 4587/6, in suprafata de 1976,0mp situat in zona str. Apateului.

Planul urbanistic este elaborate de catre SC DAM TURISM SRL – arh.Covacescu Raluca, la initiative beneficiarului SC PRIETENI CONSTRUCT SRL prin Soltan Ioan.

Reglementari urbanistice pentru zona studiata:

– UTR: Liu cu locuinte insiruite si dotari cu acces public;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire; Pot fi acceptate functiuni complementare locuirii in conditiile descrise in RLU aferent PUG;

– H max: 8,0m la cornisa, respectiv 12,0m la coama;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 6,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

– retrageri minime faţă de limitele laterale extreme: 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

– circulaţii şi accese: Accesul la terenul studiat se va realia indirect din str.Apateului pe drumul privat identificat cu nr.cad.4587/1 prevazut cu zona de intoarcere; Nu se propun alte strazi noi;

– echipare tehnico-edilitară: prin bransare la retelele edilitare existente in zona;

– Se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul in 8 loturi destinate amplasarii de locuinte insiruite si un lot destinat amenajarii unui spatiu verde de folosinta comuna (in cota de 10,0% din suprafata terenului care a generat PUZ-ul;

– suprafata minima lot: 200,0mp; front minim: 8,0m;

– regim de inaltime: P+E/M;

– se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire;

– Zona verde de folosintacomuna (S=202,0mp) se va amenaja prin grija si pe cheltuiala investitorului si va ramane in proprietate privata, intretinerea acesteia revenind deasemenea in sarcina investitorului;

– Accesul la parcele se va realiza indirect din str.Apateului pe drumul privat (identificat cu nr.cad.4587/1), cu profil transversal de 7,0m prevazut cu zona de intoarcere, asupra caruia investitorul detine cota parte.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 20.09 – 14.10.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primarieimunicipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (( luni – joi: 8:30-18:00, vineri 8:30 – 15:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 15.10 – 29.10.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut