Planuri Urbanistice

martie 03, 2015

A N U N T privind elaborare PUZ modificator – Ansamblu de cladiri comerciale, de servicii si locuinte colective, B-dul Decebal – str. Stefan Octavian Iosif – str.Tudor Vladimirescu, nr.cad.12885,12886, 154682, 18274, 18275, 4758/3, 4758/4, 4758/9, 4758/11 – 4758/13, 4751/6, 4762, 4763/21- 4763/28 – Oradea

A N U N T privind elaborare PUZ modificator – Ansamblu de cladiri comerciale, de servicii si locuinte colective, B-dul Decebal – str. Stefan Octavian Iosif – str.Tudor Vladimirescu,nr.cad.12885,12886, 154682, 18274, 18275, 4758/3, 4758/4, 4758/9,4758/11 – 4758/13, 4751/6, 4762, 4763/21- 4763/28 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal care propune modificarea reglementarilor stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate (PUZ aprobat cu HCL nr.38/2005, PUZ aprobat cu HCL 431/2014), in vederea construirii unui ansamblu de cladiri cu functiuni comerciale, de servicii si locuinte colective.

Prin planul urbanistic initiat de SC INTER TERRA SRL si SC LOTUS CENTER SA, reprezentate prin Peres Mircea, se propune ca zona studiata prin documentatiile de urbanism aprobate (zona delimitata de B-dul Decebal, str.Stefan Octavian Iosif, str.Onestilor si str.Tudor Vladimirescu), sa fie impartita in 3 subzone (UTR1, UTR2 si UTR3);

1 ) Reglementari pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul (UTR3):

– regim de inaltime: 2S+P+E pentru subzonele de comert si servicii (3.1 si 3.3), 2S+P+8E pentru subzona de tip mixt care poate include si locuinte colective (3.2); se vor respecta prevederile legale privind inaltimea cladirilor (care nu poate depasi distanta masurata pe orizontala fata de aliniamentul opus), respectiv asigurarea conditiilor de insorire conform prevederilor OMS 119/2014;

– POTmax = 50,0% pentru subzonele 3.1 si 3.3 ; POT maxim = 40,0% pentru subzona 3.2 (daca include locuinte colective)

– CUTmax = 2,0 pentru subzonele 3.1 si 3.3; CUT maxim = 3,5 pentru subzona 3.2

– limita de implantare; minim 6,0m de la aliniamentul str.Tudor Vladimirescu, respectiv minim 3,0m de la aliniamentul celorlalte strazi perimetrale;

– se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor (pentru locuinte colective, minim un loc de parcare/ unitatea de locuit, plus locuri de parcare pentru vizitatori);

– spatii verzi amenajate: 10,0% din suprafata terenului; pentru subzona 3.2 – minim 30,0% (daca include locuinte colective);

– Se propune largirea drumului public constituit in prelungirea str.Simion Barnutiu la profil transversal de 18,0m pe tronsonul cuprins intre str.Onestilor si drumul public identificat cu nr.cad.188129, respectiv la profil transversal de 12,0m pe tronsonul cuprins intre drumul public identificat cu nr.cad.188129 si str.W.Shakespeare, conform plansei nr.4; Terenul necesar largirii strazii se va ceda domeniului public si se va inregistra la cartea funciara cu destinatia de drum public; Cedarea terenului se va realiza in doua etape, prima etapa revenind in sarcina beneficiarului;

2) UTR2 ramane ca subzona functionala de comert si servicii, conform PUZ aprobat prin HCL 38/2005;

3) UTR 1 a fost reglementata prin PUZ aprobat prin HCL 431/2014;

– Subzona 3.2 va face obiectul unei documentatii de urbanism de tip PUD

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 05.03-29.03.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Ghiseul Unic, in intervalul orar 11.00 – 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Camelia Ciente, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: cmuat@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 30.03.2015 – 12.04.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut