Planuri Urbanistice

decembrie 19, 2018

A N U N T privind elaborare PUZ – Parc Industrial EUROBUSINESS IV, str.Corneliu Baba, nr.cad.164007 si 164110, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Parc Industrial EUROBUSINESS IV,

str.Corneliu Baba, nr.cad.164007 si 164110, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal generat de nr. cad.164007 si 164110, in vederea dezvoltarii unei zone cu functiuni industriale si de depozitare, servicii industriale si servicii tehnice, functiuni aferente infrastructurii de transport.

Zona de studiu a PUZ-ului este aria constituita din parcelele identificate cu nr.cad.11143-:-11149; (S=180000 mp), str. Corneliu Baba, Oradea.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Tivadar I. Daniel, la initiativa beneficiarului Agentia de Dezvoltare Locala Oradea S.A.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR: Ei, Is;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: funcţiuni industriale şi de depozitare, servicii industriale şi servicii tehnice, funcţiuni administrative, financiar-bancare, functiuni terţiare, de învăţământ şi cercetare, sănătate şi asistenţă socială, locuinţe de serviciu permanente sau temporare (cu condiţia ca acestea să fie destinate exclusiv angajaţilor), spatii de cazare ale instituţiilor de învăţământ/cercetare;

– H max 25,0m (regim de înălţime de (1-3S)+P+5E+R);

– POT max = 60%; – CUT max = 1,5 (pentru Ei) si 2,8 (pentru Is)

– retragerea faţă de aliniament: minim 10,0m (corpul principal de cladire);

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 5,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 5,0m;

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se va realiza din str.Corneliu Baba, iar circulatia in incinta se va desfasura pe o retea de drumuri publice cu profil transversal de 17,0m (carosabil 8,0m); Se prevede realizarea unei legaturi cu drumul expres ce va lega Splaiul Crisanei de inelul ocolitor catre autostrada A3;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza record la retelele edilitare existente in zona prin extinderea etapizata a acestora pe toata zona studiata;

– Reglementari urbanistice aferente parcului industrial:

– Dezvoltarea parcului se va realiza in doua etape;

– In prima etapa se propune constituirea a 24 parcele cu suprafete cuprinse intre 1500 si 3300 mp destinate activitatilor industriale si un lot cu suprafata de 5970mp destinat institutiilor si serviciiilor (inclusiv locuinte de serviciu);

– Zonele de implantare a constructiilor sunt prezentate in plansa 03/U;

– In fiecare incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

– Zone verzi de aliniament: minim 6,0%

– Zone verzi amenajate: minim 20% din suprafata parcelei;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 20.12.2018 – 13.01.2019 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 – 15:30.).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 14.01.2018 -23.01.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut