Planuri Urbanistice

ianuarie 14, 2022

A N U N T privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Soarelui, nr.cad.153404,15312, nr.16, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Soarelui, nr.cad.153404,15312, nr.16, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea parcelarii unui teren pentru amplasare locuinte, str.Soarelui, nr.cad.153404,15312, nr.16, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: zona delimitata de str. str.Soarelui, str. Stupilor si limita UTR ALV la nord;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Popa Silviu, la initiativa beneficiarului SC Limar Prest SRL prin Listea Marcel.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior: partial Liu + partial ALV:

UTR: ALV; Terenul indeplineste conditiile specificate in RLU aferent PUG (modificat prin HCL nr.260/2021) privind posibilitatea urbanizarii:

– regim de construire: izolat;

– funcţiuni predominante: terenuri neurbanizate cu destinaţie agricolă – livezi şi vii;

– H max: (S/D)+P+E;

– POT max = 30,0%; – CUT max = 0,6;

– retragerea faţă de aliniament: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate

– retrageri minime faţă de limitele laterale: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: Se stabileste prin documentatii de urbanism sau studiu de oportunitate;

UTR: Liu

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: 12,0m, regim max. de inaltime S+P+E+R/M sau D+P+R/M;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– Retragerea minimă faţă de aliniament: 3m – 6m;

– Retrageri minime faţă de limitele laterale: min. 3,0m,

– Retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.6,0m;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: de tip Liu;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale unifamiliale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: 12,0m; Regim maxim de inaltime = S+P+E+M/R, D+P+M/R;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– Retragerea faţă de aliniament: 6,0m de la aliniamentul str.Soarelui respectiv a drumului privat de acces (exceptie facand Lotul 5);

– Retrageri faţă de limitele laterale: minim 3,0m, exceptie facand anexele aferente locuintelor (filigorii, magazii, etc) care se vor putea amplasa si pe fund de parcela, cu respectarea codului civil;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 6,0m;

– circulaţii şi accese: Accesul la parcele se va realiza din str. Soarelui, pe un drum privat nou de acces, cu profil transversal de min.9,0m, prevazut cu zona de intoarcere;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona.

– Terenul care a generat PUZ-ul se va dezmembra in 8 loturi destinate amplasarii de locuinte unifamiliale sau semicolective cu max.2 unitati locative si un lot pentru creare drum privat necesar asigurarii acceselor la parcelele nou create;

– Reglementari pentru cele 8 loturi, conform plansei nr.U02/A- Reglementari Urbanistice aferenta PUZ:

– Functiuni: locuinte unifamiliale sau semicolective (cu max. 2 unitati locative) si utilizari admise cu conditionari conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, corespunzatoare UTR Liu;

– Suprafata parcele: min. 760,0mp;

– Numar loturi propuse: 8 loturi destinate amplasarii de locuinte unifamiliale sau semicolective (cu max. 2 unitati locative);

– Regim de inaltime propus: S+P+E+M/R sau D+P+R/M, cu Hmax la coama sau la atic = 12,0m;

– POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 0,9;

– Limita de implantare gard: min.6,0m din axul str.Soarelui, min.4,50m din axul drumului privat de acces;

– Limita de implantare cladiri: 6,0m de la aliniamentul str.Soarelui respectiv a drumului privat de acces (exceptie facand Lotul 5);;

– Retrageri fata de mejdiile laterale: min.3,0m, exceptie facand anexele aferente locuintelor (filigorii, magazii, etc) care se vor putea amplasa si pe fund de parcela, cu respectarea codului civil;

– Retragere spate: min.6m;

– Se vor amenaja in incinta:

– minim un loc de parcare/unitate de locuit, sau parcaj incorporat in cladire;

– spatii verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 40% din suprafata totala a parcelei;

– platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

– Garajele se vor amplasa retrasa la 6,0m de la aliniament, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, conditionat de Hmax.calcan = 3,50m;

– Imprejmuirile orientate spre spatiul public vor avea un soclu opac cu înaltimea maxima de 80cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele directii si patrunderea vegetatiei;

– Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente pe str. Soarelui;

– Accesul la parcele se va realiza din str. Soarelui (intre cadastrale este asigurat un profil > 12m), pe un drum privat de acces, cu profil transversal de 9,0m, prevazut cu zona de intoarcere;

– Conform plansei U06/A – Circulatia Terenurilor, se propune constituirea unui drum privat cu profil transversal de 9,0m, prevazut cu zona de intoarcere, care va asigura accesul la parcele;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 14.01.2022-08.02.2022 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 09.02.2022-23.02.2022 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut