Planuri Urbanistice

mai 23, 2023

A N U N T privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte, nr.cad.203784, 167619, str. Raspantiilor, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte, nr.cad.203784, 167619, str. Raspantiilor, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de parcelare teren pentru locuinte, nr.cad.203784, 167619, str. Raspantiilor, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: Terenul identificat cu nr.cad.203784 (S =45124 mp ) si nr.cad.167619 (S=2245mp) situat pe str.Raspantiilor ; Stotala =47369 mp .

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Szabo Ane Marie, la initiativa beneficiarului SC Elias Power SRL.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.6/2001, rglementarile din PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, fiind anulate punctual de catre instanta):

– UTR: Zona functional R1a;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire;

– H max: trei niveluri supraterane – S+P+E+M

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,5;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 6,0m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: in total minimum 10,5m., pe o latură minim 4,5m

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 9,0m;

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: de tip R1a (conform PUG vechi);

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire;

– H max: S+P+E+M; D+P+E/M;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,5;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 6,0m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: in total minimum 10,5m, pe o latură minim 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 9,0m;

– circulaţii şi accese: accesul in zona se realizeaza pe str.Raspantiilor; Se propune dezvoltarea retelei stradale prin constituirea de noi strazi publice care se vor racorda la reteaua stradala a municipiului;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelele edilitare prin extinderea acestora pana la nivelul parcelelor, prin grija si pe cheltuiala beneficiarului.

– Terenul care a generat PUZ-ul, cu suprafata 45124 mp este identificat cu nr.cad.203784 fiind situat in UTR ALV, conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016; Prin Hotararea nr.2760/24.04.2018 (definitiva) pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia s-a dispus includerea terenului in zona functionala existenta anterior aprobarii PUG-ului , respectiv zona functinala R1a

– Prin documentatia de urbanism se propune:

– parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultand 39 loturi destinate construirii de locuinte; Suprafata minima/lot: 850,0mp;

– constituirea unei retele de drumuri publice cu profil transversal de 10,0m si 12,0m conform propunerii prezentate in plansa 03.U care se va racorda la reteaua stradala municipala prin intermediul str.Raspantiilor si str.Colinelor ;

– largirea str.Raspantiilor, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

– In vederea realizarii dezvoltarii retelei stradale propuse, in zona studiata este cuprinsa si parcela identificata cu nr.cad.167619

– Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale va trece din proprietate privata in domeniul public;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 24.05.2023-22.06.2023 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 23.06.2023-07.07.2023 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut