Planuri Urbanistice

decembrie 08, 2021

A N U N T privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru locuinte, Str. Gheorghe Doja, nr.cadastral 2735, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ- Parcelare teren pentru locuinte, Str. Gheorghe Doja, nr.cadastral 2735, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de parcelare teren pentru locuinte, Str. Gheorghe Doja, nr.cadastral 2735, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: Subzona din aria UTR ULiu delimitata de str.Gheorghe Doja si limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.1095/2008; suprafata terenului care a generat PUZ-ul este de 4500mp; Suprafata zonei studiate:15292 mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Szotak Barna, la initiativa beneficiarei Brixia Imobiliare.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR: ULiu;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative);

– H max: 8,0 m la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, 12,0 m la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras; (S)+P+E+M/Er;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: 3 – 6m

– retrageri minime faţă de limitele laterale 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii dar nu mai putin de 6,0m;

– Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: de tip Liu;

– regim de construire: izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale;

– H max: Regim maxim de inaltime = S+P+E;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament ; 6,0m de la aliniamentul strazilor adiacente;

– retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 3,0m;

– retrageri minime fata de mejdia posterioara: 6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se reaslizeaza pe str.Gheorghe Doja si str.Vasile Goldis;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona.

– Terenul care a generat PUZ-ul , in suprafata de 4500,0mp se va parcela conform propunerii prezentate in plansa U5, rezultand 4 loturi destinate construirii de locuinte (cu maxim 2 unitati locative), un lot destinat prelungirii str.Vasile Goldis

– Zonele de implantare a constructiilor sunt figurate in plansa plansa U5;

– Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire;

– Accesul la parcelele rezultate se va realiza direct din str.Gheorghe Doja care, in dreptul amplasamenului studiat, are un profil transversal de minim 12,0m;

– Se propune o simulare privind parcelarea terenului care nu apartine initiatiorului PUZ-ului, teren ce va face obiecul unei alte documentatii de urbanism

– Se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

– Prelungirea str.Vasile Goldis cu profil transversal de 9,0m si trecerea etapizata a terenului necesar prerlungirii strazii din proprietate privata in domeniul public;

– documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentul in baza caruia se va face transferul terenului (apartinand initiatorului PUZ-ului) destinat prelungirii str.Vasile Goldis, in proprietatea municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 08.12.2021-05.01.2022 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul la sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 06.01.2022-20.01.2022 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut