Planuri Urbanistice

februarie 22, 2017

A N U N T privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte zona str.Calea Adevarului – str.Livezilor, nr.cad.154489 – Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte

zona str.Calea Adevarului – str.Livezilor, nr.cad.154489 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal privind parcelarea unui teren situat in zona str.Calea Adevarului si str.Livezilor, conform proiectului intocmit de catre SC Nova Proiect SRL – arh.Octavian Muth;

Planul urbanistic zonal este initiat de catre Cseko Kalman Karoly;

Reglementari propuse prin PUZ

Numar parcele noi destinate construirii de locuinte: 23; un lot (in panta) destinat amenajarii de spatiu verde cu interdictie de construire; Parcela identificata cu nr.cad.13708, cuprinsa in zona de studiu a PUZ-ului, este mobilata si nu se supune reglementarilor PUZ-ului; Fata de zona de studiu impusa prin avizul de oportunitate nr.1364/2016, aceasta a fost extinsa si asupra parcelelor identificate cu nr.cad.179137 si 160809 situate vis-à-vis fata de str.Calea Adevarului, ca urmare a recomandarilor CMUAT cuprinse in avizul de oportunitate nr.2401/2016;

– POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 0,8;

– regim maxim de inaltime: D+P+E(M);

Mobilarea parcelelor se va realiza in tabla de sah, conform propunerii prezentate in plansa 4/U si recomandarilor din Studiul de Risc Natural elaborat de catre dipl.geolog Vasile Balas, :

– limita de implantare gard: minim 6,0m din axul drumurilor publice, respectiv minim 3,5m din axul drumului privat de acces;

– limita de implantare cladiri: minim 6,0m de la aliniamentul drumurilor de acces, cu respectarea distantelor specificate pe plansa 4/U ;

– retrageri fata de mejdiile laterale: minim 2,0m;

– retragere spate: minim 6,0m;

Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit; Spatii verzi: minim 20,0% din suprafata parcelei;

Dezvoltarea retelei stradale

Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

– largirea str.Livezilor, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului);

– intregirea profilului transversal (la 12,0m ) al drumului public studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.876/2009 (6,0m din terenul beneficiarului), pe toata lungimea acestuia (intre str.Calea Adevarului si str.Livezilor);

– constituirea unui drum privat de acces cu profil trasversal de 7,0m;

Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale se va ceda domeniului public si se va inscrie in Cartea Funciara, cu destinatia de drum public, in favoarea Municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 16.02 – 12.03.2017 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (( luni – joi: 8:30-18:00, vineri 8:30 – 15:30).).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 13.03 – 27.03.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut