Planuri Urbanistice

martie 05, 2019

A N U N T privind elaborare PUZ – Reglementare parcele pentru amplasare cladiri destinate activitatilor economice tertiare; modificare PUD aprobat prin HCL 151/2010, nr. cadastral 190742-:-190747, str. Ogorului, nr.47, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Reglementare parcele pentru amplasare

cladiri destinate activitatilor economice tertiare;

modificare PUD aprobat prin HCL 151/2010, nr. cadastral 190742-:-190747,

str. Ogorului, nr.47, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru modificarea prevederilor aprobate prin HCL 151/2010, in vederea reglementarii parcelelor, pentru amplasare cladiri destinate activitatilor economice tertiare.

Zona de studiu a PUZ-ului este aria studiata prin PUD aprobat cu HCL nr.151/2010 (nr.cad.190742-:-190745) cuprinsa intre str.Ogorului, Calea ferata, limita Nordica a parcelei identificata cu nr.cad.190745 si limita estica a terenului studiat; Stot = 15237 mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Letea Dorin, la initiativa beneficiarului Bront Dan Iulian.

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR Et;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: Activitati economice tertiare;

– H max: la 21,0m la cornisa, respectiv 25,0m la coama; regim de inaltime: (1-3S)+P+5+1R

– POT max = 50,0%; – CUT max = 2,2;

– retragerea faţă de aliniament; se pastreaza aliniamentul existent;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumătatea din inaltimea cladirii, dar nu mai puţin de 4,5 m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: jumătatea din inaltimea cladirii, dar nu mai puţin de 6m;

– circulaţii şi accese: Accesul la parcelele studiate se va realize indirect din str.Ogorului pe drumul de incinta existent, propus a se prelungi pana pe parcela identificata cu nr.cad.190745 unde va fi prevazut cu o zona de intoarcere; Prelungirea drumului existent, se va realize conform propunerii prezentate in plansa U.04, iar in zona parceleleor supuse reglementarii va avea un profil transversal de 7,0m;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente in zona;

Reglementari pentru zona studiata:

– Terenul studiat prin PUD aprobat cu HCL nr.151/2010 s-a dezmembrat in 6 parcele (una situata la frontul str.Ogorului care este mobilata si 5 libere de constructii situate in frontul II al str.Ogorului);

– Se propune reglementarea parcelelor identificate cu nr.cad.190743, 190744, 190745 din frontul II astfel:

– cele 3 parcele vor fi destinate amplasarii a 6 hale (cate 2 pe fiecare parcela):

– zona de implantare: minim 5,5m de la aliniamentul drumului de acces, minim 4,5m fata de mejdiile laterale, minim 6,0m fata de mejdiile posterioare;

– suprafata minima a parcelei: 1500,0mp;

– se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform RLU aferent PUG (anexa 2);

– Drumul de acces va avea caracter de drum de incinta si se va amenaja in prelungirea drumului de incinta existent fara a se dezmembra ;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 06.03.2019 – 30.03.2019 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 – 15:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 31.03.2019-14.04.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut