Planuri Urbanistice

aprilie 28, 2021

A N U N T privind elaborare PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă

A N U N T

privind elaborare PUZ-reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de reglementare a accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului; reglementări urbanistice pe parcelă-construire casă, str. Ciresilor, nr.cad.205086.

Zona de studiu a PUZ-ului: – subzona din UTR_Uliu, delimita la sud de prelungirea str. Cireșilor până la str. Calea Bihorului, la vest de str. Calea Bihorului, iar la nord, respectiv est, limita UTR Uliu. Teritoriul studiat prin PUZ cu S=6717mp este format din: nr.cad. 176496, 176585, 166956, 17486, o parte din nr.topo 5579 și terenul care a generat PUZ-ul identificat cu nr.cad.205086 (S = 1998,0mp)

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Adela Claudia Gavrilas, la initiativa beneficiarei Borbely-Corbut Georgiana Denisa.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR: Uliu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire, iar in condițiile specificate in RLU aferent PUG se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere ;

– H max: trei niveluri supraterane – S+P+1+M/R, D+P+2;

– POT max = 35,0%, respectiv POT maxim = 60% pentru locuinţe covor; – CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament = 6,0m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = 6,0m;

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR: Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire si functiuni complementare admise cu conditionari conform RLU aferent PUG;

– Regim maxim de inaltime = S+P+E+Er/M, D+P+E;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

Pentru zona de studiu:

– Retragere aliniament: minim 6.0 m față de drumul privat de acces, str. Cireșilor, respectiv Calea Bihorului;

– Retrageri laterale: min.3.0m

– Retrageri posterioare: minim 6.0 m – corpul principal

– Regim de înălțime: S/D+P+1E+M/R – maxim 3 nivele

– H max. coama/atic: maxim 12.00 m

Pentru terenul identificat cu nr.cad.205086, care a generat PUZ-ul:

– Retragere aliniament: minim 6.00 m față de drumul privat de acces și minim 6.00 m față de str. Cireșilor

– Retrageri laterale: min.3.00 – latura N – dar nu mai puțin de H/2 din înălțimea maxima a clădirii

– Retrageri posterioare: minim 5.70 m – corp principal (latura S-E)

– Regim de înălțime: S/D+P+1E+M/R – maxim 3 nivele

– H max. coama/atic: maxim 12.00 m

– circulații şi accese: accesul la parcela care a generat PUZ-ul se va realiza din str. Calea Bihorului pe un drum privat identificat cu nr. topo 5579/4 și/sau din str. Cireșilor;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la rețelele edilitare existente.

Prin documentația de urbanism se propune:

– elaborare plan urbanistic zonal pentru reglementarea accesului la parcelă, prelungirea str. Cireșilor până în Calea Bihorului și construire locuință,

– se va avea in vedere întocmirea documentației cadastrale privind prelungirea străzii Cireșilor până în str. Bihorului, prin grija și pe cheltuiala beneficiarului și reglementarea profilului acesteia, la minim 12,0m, conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016;

– Se propune lărgirea str. Cireșilor, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului);

– Terenul necesar lărgirii străzii va trece din proprietate privata in domeniul public, conform propunerii prezentate în planșa U.04;

– se propune construirea unei locuințe care se va amplasare între limitele de implantare prevăzute în planșa U.03;

In incinta se vor amenaja:

– minim un loc de parcare sau incorporat in cladire;

– spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 40% din suprafața totala a parcelei;

– Extinderea utilităților respectiv alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona;

– Accesul la parcela care a generat PUZ-ul se va realiza din str. Calea Bihorului pe un drumului privat identificat cu nr. topo 5579/4;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 28.04.2021-26.05.2021 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publiculla sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 27.05.2021-11.06.2021 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut