Planuri Urbanistice

septembrie 23, 2014

A N U N T privind elaborare PUZ – Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 – Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras – str.Sextil Puscariu, nr.21B – Oradea

A N U N T privind elaborare PUZ – Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 – Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras – str.Sextil Puscariu, nr.21B – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pe zona delimitata de: frontul str.Sextil Puscariu, de la intersectia cu str.Lapusului pana la interesectia cu str.Gala Galaction, respectiv frontul str.Gala Galaction de la interesectia cu str.Sextil Puscariu pana la intersectia cu str.Lugojului. Scopul lucrarii este stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata privind indicii de utilizare ai terenului (POT, CUT), regimul de inaltime, retragerea fata de aliniament si vecinatati, precum si amplasarea unui imobil de locuinte multifamiliale pe parcela care a generat PUZ-ul (nr.cad.19855 Oradea).

Planul urbanistic zonal a fost initiat de catre Hora Horea Nicolae, Borha Adrian si Isoc Rodica;

Se propune construirea unui imobil de locuinte multifamiliale (maxim 10 apartamente), conform proiectului nr.12/14 intocmit de catre arh.Maxim Alexandru.

1) Reglementari pentru zona studiata prin PUZ

– Schimbare zona functionala din R3a in R6 (frontul str.Sextil Puscariu pe partea nord-estica, de la intersectia cu str.Lapusului pana la interesectia cu str.Gala Galaction, respectiv frontul str.Gala Galaction de la interesectia cu str.Sextil Puscariu pana la intersectia cu str.Lugojului);

Reglementari pentru zona de tip R6;

– regim maxim de inaltime:S(D)+P+2E+Eretras; Hmax la strada: 12,0m; Hmax retragere: 14,0m;

– POT maxim = 65,0%; POT maxim = 80% pentru parcele de colt;

– CUT maxim = 2; CUT maxim 2,35 pentru parcele de colt;

– limita de implantare: la aliniamentul str.Sextil Puscariu, respectiv Gala Galaction;

– retrageri fata de mejdii: cu respectare Cod Civil si OMS 119/2014 cu privire la insorire;

– Functiuni admise: conform RLU aferent PUZ;

2) Reglementari pentru parcela care a generat PUZ-ul:

– regim de inaltime: D+P+2E+Eretras; H maxim la strada: 12,0m; Hmaxim retragere: 14,0m;

– nr.apartamente: maxim 10, cu spatiu comun la ultimul nivel;

– limita de implantare; la aliniamentul str.Sextil Puscariu, respectiv Gala Galaction;

– retrageri fata de mejdii: min 0,80m fata de mejdia dreapta, min 0,90m fata de mejdia posterioara;

– nr.locuri de parcare: minim 10; – spatii verzi amenajate: 20% din suprafata parcelei.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 24.09.2014-19.10.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Ghiseul Unic, in intervalul orar 12.00 – 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: cmuat@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 20.10.2014 – 03.11.2014 pe pagina de internet: www.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut