Planuri Urbanistice

august 20, 2013

A N U N T privind elaborare PUZmodificator – Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru amplasamentul situat in partea de sud a municipiului Oradea, in zona intersectiei strazilor Apateului si Nojoridului. Scopul lucrarii este modificarea reglementarilor urbanistice privind indicii de utilizare ai terenului POT, CUT, regimul de inaltime, retragerea fata de vecinatati, reconfigurarea parcajelor si zonelor verzi, stabilite prin planul urbanistic zonal aprobat prin HCL 475/2008.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC FANERO INSTAL CONSTRUCT SRL, reprezentata de dl. David Valeriu, se propune construirea unei cladiri cu destinatia de locuinte colective, in urmatoarele conditii:

Fata de reglementarile stabilite prin HCL 475/2008, constructia propusa va mentine destinatia de locuinte colective cu max. 50 apartamente, modificarile propuse vizand:

– regim de inaltime P+E ÷D+P+6E (realizat in trepte) fata de P+2 ÷P+3;

– indici de utilizare a terenului: POTmax. 45,0% si CUTmax. 2,8 fata de POTmax.27,2% si CUTmax.1,34;

– accesul pe parcela studiata se va asigura atat din str. Apateului cat si din str. Nojoridului;

– constructia se va amplasa pe limita nordica si pe cea vestica; intre etajul 1 si etajul 6 se vor realiza console de 2,0m peste domeniul public;

– spre sud retragerile vor fi intre 5,57m si 8,50m fata de limita de proprietate, respectiv intre 7,0 m si 10,5 m fata de blocul aflat la sud;

– spre est retragerile vor fi de 1,34m fata de limita de proprietate, respectiv intre 6,0m fata de blocul aflat in partea de est;

– spre sud-vest retragea va fi de 2,7m fata de limita de proprietate ;

– spatiile de parcare vor avea o capacitate de 51 de locuri, distribuite 44 de locuri la demisol si 7 locuri la sol. In plus, se vor amenaja 5 locuri de parcare publice catre str. Nojoridului, cu acces direct din strada. In vederea asigurarii locurilor de parcare la sol si a zonei verzi aferente functiunii propuse, se intentioneaza concesionarea unei suprafete de teren de 345mp, situat intre limita parcelei studiate si str. Nojoridului.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 21.08 – 14.09.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 12.00 – 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro sau milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 16.09 – 30.09.2013 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut