Planuri Urbanistice

august 25, 2015

A N U N T privind elaborarea PUD – Construire imobil S+P+2E+Ep, cu parcare subterana, parter comercial si hostel la nivelele superioare, str. Iuliu Maniu nr.80 – Oradea

A N U N T privind elaborarea PUD – Construire imobil S+P+2E+Ep, cu parcare subterana, parter comercial si hostel la nivelele superioare, str. Iuliu Maniu nr.80 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru „Construire imobil S+P+2E+Ep, cu parcare subterana, parter comercial si hostel la nivelele superioare, str. Iuliu Maniu nr.80 – Oradea”, conform proiectului intocmit de catre SC CLASX DESIGN SRL – arh. Antonina Buruiana.

Prin planul urbanistic de detaliu initiat de catre DEMETER LIVIU – VASILE si ELENA, se propune construirea unui imobil S+P+2E+Ep, cu parcare subterana, parter comercial si hostel la nivelele superioare, str. Iuliu Maniu nr.80, Oradea, conform proiectului intocmit de catre SC CLASX DESIGN SRL – arh. Antonina Buruiana, conform planselor de Reglementari urbanistice (4/U) aferenta PUD.

– Reglementari pentru zona studiata prin PUD:

– amplasare constructie cu destinatia comert si servicii, conform proiect 60/2014 plansele 3/U,4/U,5/U,7/U,8/U, conditionat de acordul vecinilor afectati potrivit studiului de insorire(proiect 60/2014, plansa 6/U);

– regimul de inaltime: max.S+P+2E+Ep; – POTmax.80% CUTmax2,67;

– la subsol se vor amenaja 10 locuri de parcare aferente hostelului conform proiect 60/2014 plansa 8/U, parterul va fi destinat spatiului comercial, la etajele I si II va functiona un hostel, iar la ultimul nivel va exista un spatiu multifunctional si o terasa verde circulabila;

– in incinta accesul auto se realizeaza din str. Lunga, iar accesul pietonal din B-dul Decebal;

– accesul pietonal in cladire se va putea realiza din toate cele trei strazi adiacente parcelei studiate: B-dul Decebal, str.Iuliu Maniu si str. Lunga;

– la nivelul parterului cladirea se amplaseaza fara retrageri fata de aliniamentul strazilor, respectiv cu retrageri intre 7,75m si 9,35m fata de mejdia sudica doar pe portiunea curtii interioare;

– etajele se vor realiza in consola pe o distanta de 1,5m peste trotuar spre b-dul.Decebal si spre str.Iuliu Maniu;

– volumetria fatadei se va realiza in varianta 1, conform proiect 60/2014, plansa 1/A;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 28.08.2015 – 11.09.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 12.09.2015- 25.09.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut