Planuri Urbanistice

martie 12, 2014

A N U N T privind elaborarea PUD-Schimbare de destinatie din locuinta in vila turistica, str.Rimler Karoly nr. 10, nr.cad.176539, 176600, 174043-Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUD-Schimbare de destinatie din locuinta in vila turistica,

str.Rimler Karoly nr. 10, nr.cad.176539, 176600, 174043-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu prin care se vor stabili reglementarile urbanistice impuse pentru schimbarea destinatiei imobilului existent pe amplasamentul compus din parcelele identificate cu nr. cad. 176539, 176600, 174043, din locuinta in vila turistica si reglementarea accesului in str. Rimler Karoly.

Zona in care se afla amplasamentul studiat este mobilata cu constructii destinate locuirii unifamiliale. In prezent amplasamentul este mobilat cu o constructie avand destinatia de locuinta in regim de inaltime D+P+E+M si o anexa in regim de inaltime parter.

Prin documentatia de urbanism se propune schimbarea functiunii cladirii in regim de inaltime D+P+E+M din locuinta in vila turistica. In incinta urmeaza sa se amenajeze un spatiu de parcare avand capacitate de 10 locuri, o piscina si zona verde pe o suprafata impusa de reglementarile HG525/1996 pentru noua functiune. Amenajarile din incinta vor respecta indicii de ocupare ai terenului: POT max.35% CUTmax.0,9;

Accesul in incinta se asigura de drumul privat cu profil transversal de 5,0m compus din parcela cu nr. cad. 1183 si partial din parcelele cu nr. cad. 1181 si 1182. care asigura Legatura amplasamentului cu celelalte zone ale orasului se face prin str. Rimler Karoly a carui profil transversal se reglementeaza la 12,0m. Terenul afectat de reglementarea strazii, in dreptul parcelei cu nr. cad 1183, se va ceda domeniului public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea prin grija initiatorului PUD-ului.

In temeiul art. 40 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 17.03. – 31.03.2014, proprietarii parcelelor vecine celei studiate, pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD la sediul Primariei municipiului Oradea -Serviciul Relatii cu publicul, in intervalul orar 11.00-15.30.

Raspunsul la Observatiile depuse vor fi comunicate initiatorului PUD-ului pana in 5.04.2014, iar acesta va opera modificarile necesare sau va formula un raspuns de refuz argumentat in max.10 zile.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut