Planuri Urbanistice

mai 16, 2017

A N U N T privind elaborarea PUD – Schimbare destinatie din locuinta in pensiune, construire restaurant si imprejmuire teren, str. Ovidiu Cotrus, nr.211 si nr. 211A, nr.cad.175127, 162828 – Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUD – Schimbare destinatie din locuinta in pensiune, construire restaurant si imprejmuire teren, str. Ovidiu Cotrus, nr.211 si nr. 211A, nr.cad.175127, 162828 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru schimbare destinatie din locuinta in pensiune, construire restaurant si imprejmuire teren, conform proiectului intocmit de catre arh. Cobe Aurel Ioan. Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.984/18.05.2016 sunt parcelele studiate cu nr.cad. 175127 si 162828; Prin PUD se va studia: retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale amplasamentului, accesele auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului si legatura cu DN 76 corelata cu prevederile noului PUG, care prevede drumuri insotitoare pentru toate arterele de intrare in municipiu;

Prin planul urbanistic de detaliu initiat de COPOS PETRU, se propune schimbarea destinatiei din locuinta in pensiune, construire restaurant si imprejmuire teren, conform planselor de Reglementari urbanistice (4/U) aferent PUD.

Noul corp de cladire va avea un regim de inaltime: S+P+E si se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa 4/U;

– limita de implantare gard: minim 25,0m din axul str.Nufarului, respectiv la aliniamentul str.Ovidiu Costrus;

– limita de implantare cladire: 41,0m din axul str.Nufarului, respectiv 4,50m de la aliniamentul str.Ovidiu Costrus;

– in incinta se vor amenaja 14 locuri de parcare;

– pensiunea va dispune de 4 camere; – suprafata spatiului de consumatie: 61 mp (restaurant), 12,50mp (bar), 65,0mp (pizzerie);

– Restaurantul va dispune de o terasa (S=36 mp);

– POT maxim propus = 35,0%; CUT maxim propus = 0,7;

– Accesul in incinta se va realiza din str.Ovidiu Costrus, care in prezent are o latime de 5,5m (jumatatea constituita prin contributia beneficiarilor din profilul transversal de 11,0m reglementat prin PUD aprobat cu HCL nr.327/2009);

– Se propune largirea str.Nufarului, in dreptul amplasamentului studiat, la un profil transversal de 50,0m (25,0m din ax pe partea beneficiarilor), iar terenul necesar largirii strazii va treace din domeniul privat in proprietatea municipiului Oradea;

– La autorizare se va prezenta documentul in baza caruia se va face transferul terenului destinat largirii strazii, in proprietatea municipiului Oradea si dovada inregistrarii acestuia la Directia Patrimoniului Imobiliar;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 19.05.2017 – 02.06.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 05.06.2017 – 14.06.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut