Planuri Urbanistice

martie 05, 2012

A N U N T privind elaborarea PUZ -Amplasare locuinta familiala str. Soarelui nr.18, nr.cad. 162794-Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ -Amplasare locuinta familiala

str. Soarelui nr.18, nr.cad. 162794-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru amplasarea unei locuinte familiale si imprejmuire teren, pe zona parcelei identificate cu nr.cad. 162794-Oradea situata pe str. Soarelui.

Prin planul urbanistic zonal initiat de Cosma Pavel, se propune amplasarea unei constructii destinate locuirii in urmatoarele conditii:

– regim de inaltime max.: P+E ;

– limita de implantare a gardului: 6,0m din axul str. Soarelui, respectiv pe limita de proprietate a parcelei identificate cu nr. cad. 162794

– limita de implantare a constructiilor: 6,0m de la limita strazii Soarelui, respectiv min.3,0m fata de limita posterioara a parcelei;

– retrageril laterale ale constructiilor: conform prevederilor Codului civil;

– se va amenaja min. un loc de parcare/ unitate de locuit, in incinta;

– indici de utilizare ai terenului: POTmax 35,0%; CUTmax 0, 5;

– accesul de la parcela se realizeaza din str. Soarelui a carei profil transversal se reglementeaza la 12,0m, iar terenul destinat largirii strazii( 6,0m din ax poe partea beneficiarului) se va dona domeniului public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 5.03 – 29.03.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 8.30 – 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 30.03 – 13.04.2012 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut