Planuri Urbanistice

mai 26, 2017

A N U N T privind elaborarea PUZ – Construire cartier de locuinte colective, functiuni complementare, servicii, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat nr.cad. 182873÷182879-Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Construire cartier de locuinte colective, functiuni complementare, servicii, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat nr.cad. 182873÷182879-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construirea unui cartier rezidential compus din locuinte colective cu functiuni complementare de tip servicii, comert, turism si alimentatie publica prin construirea unui hotel, pe un teren situat in Oradea, adiacent strazii Ceyrat in apropierea intersectiei cu str. Thurzo Sandor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Tucudean Ramona Madalina, se studiaza conditiile de urbanizare a zonei cuprinse intre str. Ceyrat, str. Thurzo Sandor si Cimitirul Municipal si centrul de ingrijire a persoanelor varstnice.

Cartierul rezidential propus pe acest amplasament contine locuinte colective destinate parte locuirii parte inchirierii(aparthotel) cu posibilitatea amenajarii de spatii comerciale si servicii complementare locuirii, in zona de parter. In partea de est a amplasamentului studiat se doreste construirea unui hotel cu sala de alimentatie publica.

Mobilarea parcelei care a generat PUZ-ul se face conform plansei 5U Plan reglementari propunere, respectand urmatoarele conditii:

Zona de locuinte colective: contine 18 cladiri de locuinte colective cu 646 apartamente si functiuni complementare locuirii(servicii de proximitate, comert, unitati sanitare de mici dimensiuni, unitati de invatamant preuniversitar)pe o suprafata de 1046mp.

Regim de inaltime: Stehn.+P+4E cu Hmax.17,0m la atic;

POTmax. 25% CUTmax 1,5;

In aceasta zona se vor amenaja zone verzi aferente functiunii pe o suprafata de 4852,0mp, din care 3481,0 mp reprezinta zone verzi cu acces public nelimitat;

In zona rezidentiala se vor amenaja 654 locuri de parcare aferent locuirii si 21 de locuri de parcare aferent functiunilor complementare locuirii.

Zona de turism si agrement:va contine un hotel cu 70 de camere, o sala de alimerntatie publica avand suprafata de 400,0mp.

Aferent functiunii vor fi amenajate 67 locuri de parcare si zona verde pe 567,0mp;

Regim de inaltime: D+P+M+3E sau D+P+4E cu Hmax.20,0m;

POTmax. 40% CUTmax.2,2

Accesul pe parcela studiata se asigura doar din drumul public cu profil transversal de 10,0m, situat pe latura vestica si sudica a incintei studiate. Circulatia in incinta se realizeaza pe un drum public cu profil transversal de 9,0m, accesul in zona de turism se asigura din drumul public cu profil de 10,0m, identificat cu nr.cad.182524.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 29.05-22.06.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 11.00 – 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 23.06-7.07.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut