Planuri Urbanistice

decembrie 02, 2014

A N U N T privind elaborarea PUZ – Construire imobil de locuinte colective si functiuni complementare la demisol, str. Barbu Stefanecu Delavrancea nr.cad.151759 – Oradea

A N U N T privind elaborarea PUZ – Construire imobil de locuinte colective si functiuni complementare la demisol, str. Barbu Stefanecu Delavrancea nr.cad.151759 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal avand ca obiectiv construirea unui imobil de locuinte colective cu 20 de apartamente si functiuni complementare la demisol, pe amplasamentul reprezentat de parcela identificata cu nr.cad.151759 situata adiacent intersectiei strazilor B.St. Delavrancea si Parcului.

Planul urbanistic zonal initiat de SC Compact Invest SRL, va studia amplasamentul reprezentat de parcela identificata cu nr. cad. 151759 si se va consulta populatia situata in imobilele amplasate pe str. Parcului nr. 6, 6A, 8 si 15, str. Ilie Cristea nr.1 si str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 24A, 26, 28, 39(conform Aviz de oportunitate 241/12.03.2014). Functiunile admise in zona vor fi: locuire, comert en-detail, servicii si sedii de firme neproducatoare de zgomot si care nu implica trafic greu.

Reglementarile urbanistice se refera doar la parcela care a generat PUZ-ul si propun:

– regim de inaltime: max. D+P+2E+Ep. Inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 10,0m spre str. Parcului, respectiv 12,8m inspre str. B.Stefanescu Delavrancea

– limita de implantare a constructiei: parterul la aliniamentul str. Parcului, respectiv retras la 1,5m de la aliniamentul str. B. Stefanescu Delavrancea. Nivelele 1 si 2 se realizeaza in consola (1,5m)

– in incinta, la demisol si la sol, se vor amenaja 21 de locuri de parcare;

– indici de ocupare a terenului: POT max. 52,0% CUTmax. 2,6;

– accesul in incinta se face: pietonal din str.B. Stefanescu Delavrancea, iar carosabil din str. Parcului, printr-un gang cu latimea de 4,7m;

In vederea asigurarii unui profil trasversal continuu al strazii Parcului, dreptul parcelei studiate se propune trecerea din domeniul privat in domeniul public a unei suprafete de teren de 91,34mp si relocarea postului trafo existent.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 4.12 – 28.12.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea, in intervalul orar 11.00 – 15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.12.2014-12.01.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut