Planuri Urbanistice

februarie 22, 2017

A N U N T privind elaborarea PUZ Modificator – Reglementare acces la parcele, str.Pavilioanele C.F.R., nr.cad. 187048,18662, 18663, 18664 – Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ Modificator – Reglementare acces la parcele, str.Pavilioanele C.F.R., nr.cad. 187048,18662, 18663, 18664 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de reglementare acces la parcele, conform proiectului intocmit de catre SC GISPRO SRL – arh. Ileana Blaga. Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.1902/18.11.2015 este formata din parcela identificata cu nr.cad.187048 si zona de studiu a PUZ-ului aprobat prin HCL 79/2009;

Prin planul urbanistic zonal modificator initiat de BUTAS CALIN FABIAN, se propune reglementare acces la parcelele identificate cu nr.cad.187048, 18662, 18663, 18664, conform planselor de Reglementari urbanistice (U/3) aferent PUZ.

– Reglementari pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

– Se modifica parcelarea pe zona de contact dintre cele doua amplasamente studiate prin PUZ aprobat prin HCL 79/2009 si PUD aprobat cu HCL nr.297/2006, in sensul creerii unei parcele suplimentare; Se modifica circulatia pe drumul situat inspre calea ferata, acesta devenind un drum cu sens unic, cu profil transversal variabil (intre 5,4m si 12,0m), profilul transversal de 12,0m reglementat prin PUZ aprobat neputand fi constituit datorita unor probleme de natura juridica; Intr-o etapa ulterioara, in masura in care se va identifica o solutie care sa permita constituirea unui profil transversal de 12,0m printr-un acord intre Primaria Municipiului Oradea si SNCFR), circulatia pe acest drum se va realiza in doua sensuri;

– Se modifica zona functionala atribuita parcelei identificate cu nr.cad.166681 (care s-a dezmembrat in nr.cad.187047, 187048) din zona de comert si servicii in zona de locuire;

Reglementari pe zona supusa modificarii;

– Regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M); – POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,5;

– Limita de implantare cladiri: minim 4,5m de la aliniamentul drumului de acces;

– Retrageri laterale: minim 3,0m pe o latura, respectiv intre 0 si 3,0m pe cealalta latura;

– Retragere spate: o distanta minima egala cu inaltimea cladirii dar nu mai putin de 6,0m;

– Se va asigura minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

– Reglementarile urbanistice pentru restul parcelelor cuprinse in zona de studiu a documentatiilor de urbanism supuse modificarii (PUZ aprobat cu HCL nr.79/2009, respectiv a PUZ aprobat cu HCL nr.297/2006), raman neschimbate.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 27.02.2017 – 23.03.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 24.03.2017 – 07.04.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut