Planuri Urbanistice

mai 19, 2014

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, comert si servicii de cartier zona str.Colinelor, nr.cad.171801 – Oradea

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte,comert si servicii de cartierzona str.Colinelor, nr.cad.171801 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren si amplasare locuinte, conform proiectului nr.300/2013 intocmit de catre SC Tehnoproiect SRL – arh.Szasz Paul.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre beneficiara SC SPEROM DUE SRL, se propune parcelarea terenului, identificat cu nr.cad. 171801 (in proprietatea beneficiarei), astfel:

– o zona rezidentiala de locuinte individuale (41 loturi) si functiuni complementare (un lot);

– o zona de resort pentru locuinte unifamiliale izolate (12 loturi) si functiuni mixte – comert, servicii, locuinte colective (un lot);

conform plansei Reglementari urbanistice (plansa 3/U) aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

– POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 1,0;

– regim maxim de inaltime: S+P+E+M ;

– limita de implantare gard – minim 6,00m din axul str. Colinelor, respectiv minim 4,5m din axul celorlalte drumuri de acces;

– limita de implantare cladiri – minim 6,0m de la aliniamentul strazilor de acces;

– retrageri fata de mejdiile laterale: minim 2,0m pe o parte si minim 5,0m pe cealalta;

– retragere spate: minim 5,0m;

– se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale asttfel:

– largirea str.Colinelor la profil treansversal de 12,0m;

– largirea drumului de exploatare situat in vestul amplasamentului, identificat cu nr.cad.178138 (topo 6181/2), la profil transversal de 9,0m;

– constituirea a 2 strazi publice cu profil transversal de 9,0m perpendiculare pe str.Colinelor: una care va traversa amplasamentul studiat de la sud la nord (str.1) si una de acces la zona de resort (str.2);

– constituirea unei alei carosabile private cu profil transversal de minim 6,0m pentru zona de resort;

Terenul necesar reglementarii strazilor publice se va ceda domeniului public (conform propunerilor prezentate in plansa 4/U) si se va inscrie in Cartea Funciara, cu destinatia de drum public, in favoarea Municipiului Oradea;.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 21.05.2014 – 14.06.2014 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: cmuat@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 16.06.2014-30.06.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut