Planuri Urbanistice

octombrie 26, 2011

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte,str.Facliei, nr.cad. 167544-Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte,str.Facliei, nr.cad. 167544-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea amplasarii de locuinte, pe zona compusa din parcela idetificata cu nr. cad.167544-Oradea situata pe str. Colinelor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Pop Aurel, se propune constituirea unei zone rezidentiale pentru locuinte in urmatoarele conditii:

– sapte parcele destinate construirii cu suprafata variind intre 600-1000 mp;

– accesul de la parcele pana in strada Facliei este asigurat de un drum privat cu profil transversal de 7,0m, prevazut cu giratie pentru intoarcere;

– limita de implantare constructii: min. 10,5m din axul str. Facliei, min.2,0m fata de limita posterioara a parcelei, iar retragerile laterale vor respecta prevederile Codului civil;

– regim de inaltime D+P+E;

– se va amenaja min. un loc de parcare/unitate de locuit, in incinta;

– indici de utilizare ai terenului: POTmax 35,0%; CUTmax 0,8;

– limita de implantare a gardului la min. 6,0m din axul strazii Facliei respectiv min.3,5m din axul drumului privat;

– str. Facliei se largeste la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), iar terenul destinat largirii strazii se va trece in proprietatea municipiului Oradea cu destinatia de drum public;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 28.10-21.11.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 22.11-6.12.2011 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut