Planuri Urbanistice

noiembrie 23, 2016

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru construire case Calea Santandrei, nr. cad. 195488-Oradea

A N U N T
privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru construire case
Calea Santandrei, nr. cad. 195488-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in scopul dezvoltarii unei zone rezidentiale prin delimitarea unor parcele destinate amplasarii de locuinte individuale in zona Caii Santandrei.

Prin planul urbanistic zonal initiat de Mihut Andrei se propune schimbarea functiunii din zona destinata activitatilor agricole in zona de locuinte individuale si se reglementeaza accesul pana la drumuri publice: Calea Santandrei, str. Czaran Gyula.
Zona de studiu a noului plan urbanistic este cea ocupata de parcela identificata cu nr. cad. 195488, in corelare cu alte planuri urbaistice aprobate in zona .
Potrivit reglementarilor urbanistice propuse prin PUZ, se delimiteaza 13 parcele destinate construirii, cu suprafata de min.409,6mp si frontul de min.15,0m, iar accesibilitatea se va asigura prin drumuri publice cu profil transversal de 12,0m. Terenul afectat de extinderea profilului transversal al drumurilor, se va trece din domeniul privat in domeniul public prin grija beneficiarului
Mobilarea parcelelor se va face cu constructii cu destinatia locuinte izolate a caror regim de inaltime nu va depasi S(D)+P+E(M).
Amplasarea constructiilor pe parcela va respecta: limita de implantare de 3,0m de la aliniamentul drumului de acces, retragere de min.6,0m fata de mejdia posterioara si si min.3,0m fata de fiecare mejdie laterala;
In incinta se va asigura minimum, un loc de parcare sau garaj integrat in constructie.
Indici de utilizare a terenului: POTmax. 35,0% si CUTmax. 0,9.
Dotarea cu utilitati(alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si canalizarea menajera) se face prin extinderea retelelor edilitare, iar costurile investitiei precum si cele privind amenajarea retelei stradale la nivel de drumuri balastate vor fi suportate de initiatorul PUZ-ului.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 24.11. – 18.12.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 11.30 – 15.30.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 19.12.2016 – 2.01.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro
Arhitect sef
Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut