Planuri Urbanistice

iunie 22, 2011

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte, str.Cantonului – str. Piatra Craiului nr.29/B, nr.cad. 18989-Oradea

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru locuinte, str.Cantonului – str. Piatra Craiului nr.29/B, nr.cad. 18989-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte, pe parcela identificata cu nr. cad. 18989-Oradea situata intre str. Piatra Craiului nr.29 si str. Cantonului.

Prin planul urbanistic zonal se propune constituirea a 13 loturi destinate construirii de locuinte in regim de inaltime S+P+M, cu accesul din str. Cantonului si din str. Piatra Craiului, asigurat de doua drumuri private cu profil transversal de 9,0m si zona de intoarcere, respectiv 4,5m.

Amplasarea constructiilor pe parcele se va face in urmatoarele conditii:

– limita de implantare gard:min. 6,0m din axul strazilor Piatra Craiului si Cantonului, respectivi min 4,5m din axul drumului privat de acces din str. Cantonului si 2,25m din axul drumului de acces spre str. Piatra Craiului;

-limita de implantare a constructiilor: min. 6,0m fata de limita strazilor Poiatra Craiului si Cantonului, respectiv min 3,5m fata de limita drumurilor private de acces;

– retrageri: min.3,5m lateral pe fiecare parte si 1,9m fata de limit posterioara a parcelei;

– pe fiecare parcela se va asigura minimum un loc de parcare;

– indici de utilizare ai terenului: POTmax. 35%, CUTmax. 0,6;

– terenul destinat largirii strazilor Piatra Craiului si Cantonului la profil transversal de 12,0m se va ceda domeniului public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 23.06-17.07.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 18.07-1.08.2011 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut