Planuri Urbanistice

martie 05, 2018

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare terenuri pentru amplasare locuinte familiale izolate S(D)+P+E(M)+R, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad. 198066, 164985, 190675– Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Parcelare terenuri pentru amplasare locuinte familiale izolate S(D)+P+E(M)+R, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad. 198066, 164985, 190675- Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare terenuri pentru amplasare locuinte familiale izolate S(D)+P+E(M)+R, conform proiectului intocmit de catre SC PARCTVARH STUDIO SRL – arh. Pop Adrian Radu. Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.656/06.04.2016 este zona delimitata la nord de str.Franz Joseph Haydn, la sud de zona reglementata prin planul urbanistic zonal avizat prin aviz CMUAT 436/2016, la est de str. Dimitrie Anghel si str, Nistrului la vest;

Prin planul urbanistic zonal initiat de BITIS ROMAN, se propune parcelarea terenurilor pentru amplasare locuinte familiale izolate S(D)+P+E(M)+R, conform planselor de Reglementari urbanistice (U/3) aferent PUZ.

– Se propune parcelarea terenului studiat in 18 loturi destinate construirii de locuinte izolate, constituirea unui drum privat de acces cu profil transversal de 9,0m si reglementarea strazii Dimitrie Anghel, in dreptul amplasamentului, la profil transversal de 12,0m;

– Suprafata minima a parcelei: 420,0mp;

– La mobilarea parcelelor se va avea in vedere respectarea zonelor de implantare figurate in plansa U/3;

– Se vor amenaja minim 1 loc de parcare/unitate de locuit;

– In conformitate cu propunerile din PUZ, plansa ” U/04 – Circulatia juridica a terenurilor” se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

– largirea str.Dimitrie Anghel, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

– constituirea unui drum privat cu acces public, cu profil transversal de 9,0m, care va asigura accesul la parcele si care va face legatura cu drumul public propus printr-o documentatie de urbanism si aprobat cu HCL nr.318/2017;

– continuarea strazii Nistrului pana in str. Franz Joseph Haydn (intr-o etapa ulterioara);

– Terenul destinat largirii strazii Dimitrie Anghel se va trece din domeniul privat in domeniul public si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea Municipiului Oradea prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 07.03.2018-02.04.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: turbucz.maria@gmail.com

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 03.04.2018- 17.04.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Antonina Buruiana

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut