Planuri Urbanistice

februarie 22, 2017

A N U N T privind elaborarea PUZ – Parcelare terenuri pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad. 9465, 4395/1, 169821, 17185- Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Parcelare terenuri pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), str. Poet Dimitrie Anghel, nr.cad. 9465, 4395/1, 169821, 17185- Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare terenuri pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), conform proiectului intocmit de catre SC D&C SRL – arh. Demian Zsolt. Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.540/22.06.2016 este zona delimitata la vest si la nord de str. Dimitrie Anghel, la sud de zona reglementata prin planul urbanistic aprobat prin HCL 920/2008, respectiv de drumul faptic existent in partea de est a parcelei identificate cu nr.cad.7960;

Prin planul urbanistic zonal initiat de FILIMON IOAN, se propune parcelarea terenurilor pentru amplasare locuinte unifamiliale izolate S(D)+P+E(M), conform planselor de Reglementari urbanistice (3/U) aferent PUZ.

– Se creaza zece parcele destinate construirii, amplasate de o parte si de alta a drumului de acces la parcelele create, propus cu profil transversal de 7,0m;

– Pe fiecare parcela se va amenaja min. un loc de parcare sau garaj integrat in constructie;

– POTmax.35% CUTmax.0,7;

1.Parcelele situate la sud de drumul de acces

– suprafata: min.602,5mp;

– regim de inaltime:max.S+P+E(M);

– limita de implantare:6,0m de la aliniamentul drumului de acces;

– retrageri: 10,0m fata de mejdia posterioara, 3,5m fata de una din mejdiile laterale, respectiv conform Cod Civil fata de cealalta mejdie;

2.Parcelele situate la nord de drumul de acces

– suprafata minima 462,0mp;

– regim de inaltime: parter cu pod mansardabil,Hstreasina max.4,0m si Hcoama max.8,0m;

– limita de implantare: fara retragere de la aliniamentul drumului de acces;

– retrageri:min.3,0m fata de mejdia posterioara, min.6,0m fata de mejdia stanga si min.0,6m fata de mejdia dreapta cu respectarea reglementarilor Codului Civil;

-drumul de acces la parcele se constituie astfel incat axul acestuia sa fie pozitionat in prelungirea axului strazii Dimitrie Anghel, avand profil transversal de 7,0m, constituit pentru circulatie intr-un singur sens;

– terenul destinat creerii drumului de acces se va trece din domeniul privat in domeniul public, conform proiect 42/2015, plansa 4/A, si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea, prin grija beneficiarilor;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 27.02.2017 – 23.03.2017, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 24.03.2017 – 07.04.2017 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut