Planuri Urbanistice

iunie 30, 2014

A N U N T privind elaborarea PUZ – Reabilitare si reconversie functionala Moara Rasarit si amplasare locuinte colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 – Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Reabilitare si reconversie functionala „Moara Rasarit” si amplasare locuinte colective S+P+E+M, str.Miron Costin, nr.21, nr.cad. 3423 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reabilitare si reconversie functionala „Moara Rasaritului” si amplasare locuinte colective S+P+E+M, conform proiectului intocmit de catre SC Tehnoproiect SRL- arh. Szasz Paul.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre SC Parcul Amintirilor SRL reprezentata prin Rogojan Gabriela, se propune reabilitare si reconversie functionala „Moara Rasarit” si amplasare locuinte colective S+P+E+M, conform planselor de Reglementari urbanistice (3/U) aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

– Functiuni propuse in incinta: functiuni de turism (hotel, pensiune, motel, hostel); alimentatie publica (restaurant, cafenea, bar, club); comert mic en detail; functiuni de cultura (galerii, sali de expozitie, turn muzeu, ateliere de creatie); functiuni administrative (birouri, sedii ONG-uri, sali de evenimente); parc tematic; locuinte colective;

– Regim maxim de inaltime: pentru cladirile vechi: se pastreaza regimul de inaltime existent: P – P+3 (turnul are o inaltime corespunzatoare unui regim P+4); pentru cladirile noi de locuinte colective: S+P+E+M;

– POT maxim propus = 52,0%; CUT maxim propus = 1,4;

– Amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 3/U;

– Limita de implantare: se va pastra aliniamentul existent la str.Miron Costin; – cladirile noi cu destinatia locuinte colective se vor amplasa la frontul celor doua strazi (str.Miron Costin si str.Avantului);

– se vor amenaja 40 locuri de parcare in incinta respectiv 50 locuri de parcare la subsol;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 03.07.2014- 28.07.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea –Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.07.2014 – 12.08.2014 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut