Planuri Urbanistice

mai 29, 2015

A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie din zona functionala R3a in zona mixta de comert, servicii si locuinte colective; construire imobil cu destinatia de locuinte colective si spatii comerciale str.Lapusului, nr.22– Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Reconversie din zona functionala R3a

in zona mixta de comert, servicii si locuinte colective;

construire imobil cu destinatia de locuinte colective si spatii comerciale

str.Lapusului, nr.22- Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reconversia functionala a parcelelor situate la frontul str.Lapusului, intre str.Erofte Grigore si amplasamentul studiat prin PUZ aprobat cu HCL 842/2014, din zona de tip R3a in zona mixta de comert, servicii si locuinte colective, conform propunerii prezentate in plansa „3/A- Plan Reglementari” aferenta proiectului nr.50/2014 intocmit de catre A D&C – arh.Antonina Buruiana;

Prin planul urbanistic zonal initiat de Filimon Daniel, se propune reconversia functionala a zonei specificate mai sus si mobilarea parcelei identificata cu nr.cad. 189432, cu o cladire destinata desfasurarii unor activitati comerciale si locuinte colective, conform propunerilor prezentate in plansele 3/A, 3/A’ aferente PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

– regim maxim de inaltime:S+P+2E+M/Eretras pentru parcelele comune, respectiv S+P+3E+M/Eretras) pentru parcela de colt;

– POT maxim = 50,0% pentru parcele comune, respectiv 70,0% pentru parcela de colt;

– CUT maxim = 1,6 pentru parcele comune, 2,0 pentru parcela de colt;

– limita de implantare : la aliniamentul str.Lapusului;

– retrageri fata de mejdii: front inchis la strada, respectiv minim h/2 pentru cladirile din frontul II;

– Functiunile admise, pe zona studiata, sunt prezentate in RLU aferent PUZ;

– Se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta, conform HGR 525/1996;Pentru cladirile care includ locuinte colective se va asigura minim un loc de parcare/unitatea de locuit.

– Spatii verzi: minim 15,0% din suprafata lotului.

Reglementari pentru parcela care a generat PUZ -ul:

Reglementari pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

– regim de inaltime: S+P+2E+M;

– limita de implantare: la aliniamentrul str.Lapusului;

– retrageri fata de mejdii; in front inchis;

– numar apartamente: 7;

– numar locuri de parcare in incinta: 9;

Accesul in incinta se va realiza din str. Lapusului

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 02.06.2015 – 26.06.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt d-na Ciente Camelia si Turbucz Maria, consilieri in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: cmuat@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.06. – 13.07.2015 pe pagina de internet: www.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut