Planuri Urbanistice

august 07, 2018

A N U N T privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala; Construire spatiu comercial si spalatorie auto, str. Matei Corvin, nr.15A, nr.cad.176233 – Oradea.

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala; Construire spatiu comercial si spalatorie auto, str. Matei Corvin, nr.15A, nr.cad.176233 – Oradea.

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal – parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, conform proiectului intocmit de catre arh. Raluca Covacescu – Specialist cu drept de semnătură RUR.

Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.1786/05.10.2017 este intreg ansamblul UTR LC_A delimitat de str.Matei Corvin – la sud-vest str.Cucului – la nord-vest, proprietati private (nr.cad.171734, 167140, 11944, 11945);

Teritoriul care urmeaza sa fie reglementata prin PUZ: imobilul identificat cu nr.cad.176233, Oradea, zona str.Matei Corvin – str.Cucului;

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC ALFIM IMPEX S.R.L., se propune reconversie functionala a terenului care a generat PUZ-ul din UTR Lc_A in UTR M2, construire spatiu comercial si spalatorie auto, conform planselor de Reglementari urbanistice (A06) aferent PUZ.

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– Documentatia de urbanism studieaza intregul UTR Lc_A, si se propune:

– reconversie functionala a terenului care a generat PUZ-ul din UTR Lc_A in UTR M2, construire spatiu comercial si spalatorie auto – etapa 1;

– o propunere (plan director) de regenerarea spatiului urban aferent zonelor de locuinte colective (zona Lc_A ramasa din UTR), ce va fi studiat ulterior prin documentatie de urbanism;

– Reglementari pentru etapa 1 (terenul care a generat PUZ-ul):

– Functiuni propuse: comert/servicii/alimentatie publica si spalatorie auto cu 3 boxe;

– POT maxim = 70%; pentru parcelele de colt; – CUT maxim = 2,2 pentru parcelele de colt;

– Pe parcela care a generat PUZ-ul se va amplasa o cladire cu destinatia spalatorie auto cu 3 boxe, in regim de inaltime parter, amplasata conform propunerii prezentate in plansa A04:

– Limita de implantare gard: 5,0m din axul propus al str. Cucului, conform proiect modernizare str. Cucului initiat de PMO;

– Spalatoria auto se va amplasa in frontul II al strazii Matei Corvin, retrasa la 4,0m de la aliniamentul str. Cucului, retrasa la 12,70m fata de mejdia stanga, cu acces din str. Cucului;

– Se vor amenaja:

– 9 locuri de parcare in incinta (3 locuri de parcare pentru spalatorie auto iar restul este prevazuta pentru functiunea propusa comert/servicii/alimentatie publica);

– spatii verzi min.15% din suprafata terenului; In zona boxelor de spalatorie auto se vor amenaja spatii verzi plantate si pergole cu plante cataratoare;

– Pentru zona dedicata comertului/alimentatiei publice/servicii conform UTR M2, se va elabora un Plan Urbanistic de Detaliu, prin care se vor studia regimul de aliniere, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, accesul auto şi pietonal, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenurilor, asigurarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi aferente functiunilor in incinta;

– Pentru UTR Lc_A exista o propunere de regenerare urbana (un plan director) aferent zonelor de locuire colectiva, care prevede:

– reamenajarea zonelor situate adiacent blocurilor;

– desfiintarea constructiilor parazitare existente (garaje, boxe,etc);

– amnenajari de spatii verzi si locuri de joaca pentru copii (40% din suprafata terenului);

– amenajari 69 locuri de parcare;

– In situatia in care se doreste o modificare fata propunerea prezentata, varianta definitiva de reamenajare a zonei Lc_A se va studia printr-o documentatie de urbanism, intr-o etapa ulterioara;

– Se propune largirea str.Cucului (conform proiect municipiul Oradea – Extindere si modernizare str. Cucului), in dreptul amplasamentului studiat, la un profil transversal de 10,0m (5,0m din ax pe partea beneficiarilor), iar terenul necesar largirii strazii va trece din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea;

– La autorizare se va prezenta documentul in baza caruia se va face transferul terenului, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea si dovada inregistrarii respectivului document la Directia Patrimoniului Imobiliar;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 10.08.2018 – 04.09.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – cam.32, in zilele de Luni, Marti, Vineri de la ora 8:30-15:00.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: turbucz.maria@gmail.com

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 05.09.2018 – 18.09.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut