Planuri Urbanistice

septembrie 09, 2011

A N U N T privind elaborarea PUZ – Refunctionalizarea zonei strazii Mestesugarilor; Construire centru de consultanta pentru amenajari interioare, str. Mestesugarilor nr.24A, nr. cad. 170283-Oradea

A N U N T privind elaborarea PUZ – Refunctionalizarea zonei strazii Mestesugarilor; Construire centru de consultanta pentru amenajari interioare, str. Mestesugarilor nr.24A, nr. cad. 170283-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea, la initiativa d-lui Razaseanu Dan-Radu, a unui plan urbanistic zonal privind refunctionalizarea strazii Mestesugarilor si construirea unui centru de consultanta pentru amenajari interioare pe str. Mestesugarilor nr 24 A,

Prin planul urbanistic zonal se propune reconversia functionala din zona rezidentiala de tip R3a in zona comerciala tip C2 a terenurilor de la frontul strazii Mestesugarilor, pe tronsonul cuprins intre str. Barcaului si str. Onestilor. Planul urbanistic zonal a fost generat ca urmare a intentiei beneficiarului de a amplasa, pe parcela identificata cu nr. cad. 170283, o constructie cu destinatia centru de consultanta pentru amenajari interioare.

Amplasarea constructiei se va face in urmatoarele conditii:

– regim de inaltime: max. S+P+E;

– zona de implantare a constructiei incepe la 0-4,5m fata de frontul strazii Mestesugarilor, respectandu-se aliniamentul existent si poate merge pana la max.45,0m din axul strazii Mestesugarilor

– limita de implantare gard: pe limita de demarcare a parcelei identificate cu nr cad. 170283

– retrageri laterale:conform reglementarilor din Codul civil;

– accesul in incinta, atat pietonal cat si auto se asigura din str. Mestesugarilor ;

– indici de utilizare ai terenului: POTmax.35%, CUTmax. 0,70;

In incinta se vor amenaja spatii de parcare (zece locuri) si spatii verzi aferente functiunii, conform HGR 525/1996

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.09. – 6.10.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar 8.30-15.30.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail: milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 7.10.-21.10.2011 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut